Od alergie k vzájemné toleranci

Záznam webináře Od alergie k vzájemné toleranci, který se uskutečnil online 22. února 2022. Diagnostika tohoto onemocnění není vždy úplně jednoduchá. První část se věnuje především teorii. Zazní rovněž sdělení na téma alergie na bílkovinu kravského mléka z pohledu alergologa, uslyšíte přednášku o enterorrhagii v ranném kojeneckém věku a nepřijdete ani o kazuistická sdělení, která jsou vždy pro lékařské praxe velmi přínosná.

I. díl: Alergie na mléko - od teorie k použitelné praxi

MUDr. Simona Bělohlávková prezentuje svůj pohled dětského alergologa. Dozvíte se více o častých i pozdních reakcích v rámci projevu ABKM, GIT symptomech, alergenech v mateřském mléce, FPIES nebo expozici u dětí s non-IgE PA a další.

II. díl: Enterorrhagie v novorozeneckém a kojeneckém věku z pohledu gastroenterologa

Gastroenterolog MUDr. Nabil El-Lababidi hovoří o diferenciální diagnostické rozvaze enterorrhagie. Seznámí vás s několika onemocněními, se kterými se můžete setkat v ordinaci PLDD a přejde až k doporučenému postupu při enterorrhagii v primární péči.

III. díl: ABKM (ne)prakticky

Dvě kazuistiky na základě zkušenosti praktického lékaře pro děti a dorost. Obě dvě se týkají pacientů z prvního těhotenství, kde byl porod ukončen sekcí.

Praktické poznámky k tématu

MUDr. Simona Bělohlávková, PhD. a MUDr. Nabil El-Lababidi odpovídají na časté dotazy vztahující se k předešlým přednáškám.

MUDr. Kateřina Bajerová

Vystudovala obor všeobecné lékařství na Masarykově Univerzitě Brno. Má atestaci prvního stupně v oboru pediatrie, dále pak odbornou způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a v oboru dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa.
Je velmi aktivní v publikační činnosti na mezinárodních pediatrických kongresech a v článcích v odborných časopisech. Slyšet ji můžete na odborných kongresech s pediatrickou tématikou v ČR. Je spoluautorkou českých doporučení s tématikou dětské gastroenterologie.

MUDr. Simona Bělohlávková, PhD.

Je součástí týmu pracoviště Immuno-flow, s.r.o. Alergologii se věnovala i v Ústavu imunologie a alergologie FN Plzeň, v Nemocnici Na Homolce a na pracovišti Canadian Medical Care. V roce 2021 dokončila postgraduální studium na téma "Epidemiologické a klinické aspekty potravinové alergie". V rámci své alergologické praxe se specializuje na alergická onemocnění dětského věku a zejména potravinové alergie. Byla hlavní řešitelkou evropského grantu EuroPrevall na téma potravinové alergie v ČR a hlavní řešitelkou registru DAFALL. Od roku 2014 je členkou a od roku 2019 vedoucí Pracovní skupiny pro potravinové alergie (PAPRSK) v rámci ČSAKI (Česká společnost alergologie a klinické imunologie). Od ledna 2022 je také zvolenou členkou výboru této společnosti.

MUDr. Nabil El-Lababidi

Působí jako odborný asistent na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM) 1. LF UK a VFN v Praze. Od roku 2020 je vedoucím 1. oddělení na této klinice. Dále se věnuje ambulantní i lůžkové činnosti v rámci Centra dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy KPDPM 1. LF UK a VFN vč. endoskopií. Je nositelem funkčních licencí F008 – abdominální ultrasonografie a F016 – umělá výživa a metabolická péče. V rámci vzdělávání absolvoval stáže v Birmingham Children‘s Hospital a Children’s Hospital of Philadelphia. Je plným členem ESPGHAN. Mimo klinickou medicínu se věnuje pregraduálnímu vzdělávání mediků, stomatologických studentů a fyzioterapeutů. Dále se věnuje postgraduálnímu vzdělávání lékařů ve spolupráci s ČLK a IPVZ.
Videa jsou sponzorována společností Nestlé Health Science.