Funkční potíže nebo alergické projevy? Diskuze nad kazuistikami

Záznam webináře Funkční potíže nebo alergické projevy? zde dne 2. března 2023. Tento díl volně navazuje na teorii o diagnostice alergie na bílkovinu kravského mléka a diferenciálně diagnostických potíží, na který se můžete podívat zde.
Celý tento webinář je pojat ryze prakticky - uvidíte případy z praxe a pohled na diagnostiku ze strany PLDD, alergologa a dětského gastroenterologa ve formě propojení kazuistik.

I. kazuistika

MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D. pojednává o kazuistice, která se týká chlapce narozeného v termínu z nekomplikované gravidity, ale sekcí pro nezdařenou indukci.
Ve 35 dnech kontrola. Chlapec pláče, má meteoristické bříško, výrazně vzedmuté a stáčí se do opistotonu. Dítě přibralo za 17 dní 525 gramů. Kojený je až 12x denně.
V závěru kazuistiku komentuje gastroenterolog MUDr. Nabil El-Lababidi a alergolog MUDr. Simona Bělohlávková, PhD.

II. kazuistika

Druhý případ se věnuje chlapci, narozeného z nekomplikované gravidity. Maminka v těhotenství brala Euthyrox pro hypothyreozu a má intoleranci laktózy. Otec je zdráv.
Kontrola v 6 týdnech. V posledním týdnu pláče 1,5 - 2 hodiny denně, stolice vodová, regurgitace 5 a více epizod o objemu větším než kávová lžička, prchavý toxoalergický exnathem na trupu (CoMiSS 10 bb).
Kazuistika rovněž obsahuje komentáře gastroenterologa a alergologa.

III. kazuistika

Poslední kazuistika je rovněž chlapec, narozený z III. rizikové gravidity v 39. týdnu. Porod proběhl s akutní SC. Maminka má 47 let a je léčená Euthyroxem pro hypothyreozu. V graviditě trpěla GDM. Otec má hypertenzi.
Ve 28 dnech má dítě akutní virózu a hemoragický sekret z nosu. Mírná seborea v obličeji. Ve 34 dnech výrazná seborea, na těle drobnopapulózní enantém.
V závěru opět nepřijdete o pohled MUDr. El-Lababidiho a MUDr. Bělohlávkové, PhD.

MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D.

Vystudovala obor všeobecné lékařství na Masarykově Univerzitě Brno. Má atestaci prvního stupně v oboru pediatrie, dále pak odbornou způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a v oboru dětská gastroenterologie, hepatologie a výživa.
Je velmi aktivní v publikační činnosti na mezinárodních pediatrických kongresech a v článcích v odborných časopisech. Slyšet ji můžete na odborných kongresech s pediatrickou tématikou v ČR. Je spoluautorkou českých doporučení s tématikou dětské gastroenterologie.

MUDr. Simona Bělohlávková, PhD.

Je součástí týmu pracoviště Immuno-flow, s.r.o. Alergologii se věnovala i v Ústavu imunologie a alergologie FN Plzeň, v Nemocnici Na Homolce a na pracovišti Canadian Medical Care. V roce 2021 dokončila postgraduální studium na téma "Epidemiologické a klinické aspekty potravinové alergie". V rámci své alergologické praxe se specializuje na alergická onemocnění dětského věku a zejména potravinové alergie. Byla hlavní řešitelkou evropského grantu EuroPrevall na téma potravinové alergie v ČR a hlavní řešitelkou registru DAFALL. Od roku 2014 je členkou a od roku 2019 vedoucí Pracovní skupiny pro potravinové alergie (PAPRSK) v rámci ČSAKI (Česká společnost alergologie a klinické imunologie). Od ledna 2022 je také zvolenou členkou výboru této společnosti.

MUDr. Nabil El-Lababidi

Působí jako odborný asistent na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM) 1. LF UK a VFN v Praze. Od roku 2020 je vedoucím 1. oddělení na této klinice. Dále se věnuje ambulantní i lůžkové činnosti v rámci Centra dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy KPDPM 1. LF UK a VFN vč. endoskopií. Je nositelem funkčních licencí F008 – abdominální ultrasonografie a F016 – umělá výživa a metabolická péče. V rámci vzdělávání absolvoval stáže v Birmingham Children‘s Hospital a Children’s Hospital of Philadelphia. Je plným členem ESPGHAN. Mimo klinickou medicínu se věnuje pregraduálnímu vzdělávání mediků, stomatologických studentů a fyzioterapeutů. Dále se věnuje postgraduálnímu vzdělávání lékařů ve spolupráci s ČLK a IPVZ.
Videa jsou sponzorována společností Nestlé Health Science.