Tradiční cyklus seminářů pro praktické lékaře pro děti a dorost se bude tento rok zabývat tématy: Očkování: Pozitivní komunikace v negativních situacích
Vitamín D - doporučený postup a další souvislosti / Návykové látky - Manuál krátké intervence v ordinaci PLDD
Vstupenky ⭢
POZVÁNKA
Odborný garant / MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP
Odborná záštita / Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Pořadatel a organizátor / Ahou Public Relations, s.r.o.
— Akreditace
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK a je garantována ČAS.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Ondřej Havlín
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MUNI / Abstract
MUDr. Jana Haberlová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Mgr. Markéta Štěpančičová
MUDr. Marika Talábová
MUDr. Veronika Sýkorová
MUDr. Jana Adámková
Ing. René Břečťan
Monika Žídková
MUDr. Petra Fuchsová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Bc. Anna Arellanesová
MUDr. Marie Šedivá
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
MUDr. Jméno a přijmení
Název pracoviště / Autor knihy nebo výzkumu / Aktivní v jednotlivych

PROGRAM A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

— Předsedající MUDr. Jméno a přijmení
16.00 — 16.45
Registrace
Jméno autora
16.45 — 17.00
Zahájení
Regionální  zástupce OSPDL ČLS JEP
17.00 — 17.45
Očkování: Pozitivní komunikace v negativních situacích
MUDr. Pavla Mendlová
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Přestávka
Program bude upřesněn v lednu 2019
Registrace na místě od 16.00
Odborný program od 17.00 do 20.00
17.45 — 18.00
Medici PRO očkování
Studenti lékařské fakulty
18.00 — 18.15
Diskuze
Jméno autora
18.15 — 18.30
Výsledky studie "Racionální antibiotická terapie"
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
18.30 — 18.45
Přestávka
Jméno autora
18.45 — 19.15
Vitamín D - doporučený postup a další souvislosti
MUDr. Božena Kalvachová, CSc., MUDr. Zdeněk Zíma
19.15 — 20.00
Prevence rizikového chování v dětství a adolescenci - Manuál krátké intervence v ordinacích PLDD
MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
20.00
Zakončení
Regionální  zástupce OSPDL ČLS JEP

* Změna programu vyhrazena

MUDr. Pavla Mendlová
Očkování: Pozitivní komunikace v negativních situacích

Způsob vzájemné komunikace může značně přispívat k úspěšné spolupráci rodičů a pediatra, může se ale také z různých důvodů stát významným stresorem. Očkování bývá stále častěji jedním z nejvíce konfliktních témat. Co můžeme udělat pro to, aby se diskuze o očkování nesly co nejvíce v pozitivním duchu užitečném pro nás, maminky i naše malé pacienty ? Interaktivní přednáška nabídne v konkrétních příbězích techniky efektivního naslouchání, vyjednávání a řešení konfliktů i praktické tipy pro úspěšnou komunikaci v obtížných situacích v denní očkovací praxi.

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Racionální antibiotická preskripce v ordinaci PLDD: výsledky dotazníkové studie

Cílem sdělení je seznámit odbornou veřejnost s výsledky celostátní dotazníkové studie, která zjišťovala, jaké znalosti a přístup mají praktičtí lékaři pro děti a dorost k antibiotické preskripci v běžné klinické praxi. Posluchači se dále dozví, jak zjištěné výsledky odpovídají reálné situaci v České republice, jak se shodují s obdobnými studiemi provedenými v zahraničí a s doporučenou racionální preskripcí v jednotlivých klinických situacích.

MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
Vitamin D – doporučený postup a další souvislosti

První část sdělení zahrnuje prevenci a léčbu vitaminem D z hlediska kalciumfosfátového metabolismu a myoskeletárního zdraví dětí, má charakter závazného doporučení pro pediatry v první linii. Část druhá, informativní, zohledňuje širší paletu dosud známých účinků aktivního metabolitu vitaminu D na zdraví vyvíjejícího se organismu. Má sloužit k pochopení nových poznatků a je na individuálním rozhodnutí lékaře, zda uvedené doporučení u konkrétního dítěte uplatní, či nikoliv.

MUDr. Zdeněk Zíma
Vitamin D – doporučený postup a další souvislosti

První část sdělení zahrnuje prevenci a léčbu vitaminem D z hlediska kalciumfosfátového metabolismu a myoskeletárního zdraví dětí, má charakter závazného doporučení pro pediatry v první linii. Část druhá, informativní, zohledňuje širší paletu dosud známých účinků aktivního metabolitu vitaminu D na zdraví vyvíjejícího se organismu. Má sloužit k pochopení nových poznatků a je na individuálním rozhodnutí lékaře, zda uvedené doporučení u konkrétního dítěte uplatní, či nikoliv.

TERMÍNY A MÍSTA

Hradec Králové
Adalbertinum,
V. náměstí 32
10.3.2020
Ostrava
Imperial Hotel,
Tyršova 6
12.3.2020
Liberec
Hotel Zlatý Lev,
Gutenbergova 3
17.3.2020
Plzeň
Primavera,
Nepomucká 128
2.4.2020
České Budějovice
Clarion Congress,
Pražská tř. 14
7.4.2020
Brno
Holiday Inn,
Křižovského 20
16.4.2020
Praha
Paspův Sál,
Nádražní 43/84
23.4.2020
Název města / 00.00.00
00.00.00

HISTORIE

Pediatrické Akademie je velice úspěšná vzdělávací platforma, jejiž historie sahá do roku 2013.
3 227 absolventů
Pediatrickou Akademii absolvovalo celkem 3 227 lékařů.
48 sálů
Přednášky se uskutečnily ve 48 sálech po celé České republice.
166 hodin
Celkem lektoři odpřednášeli přes 166 hodin.
96% spokojenost
Akademie naplnila očekávání 96% absolventů.
62 přednášejících
V programech bylo zahrnuto 62 lektorů z různých oborů a specializací.
9681 kreditů
Odborná společnost udělila absolventům 9681 kreditů za jejich účast.
163 přednášek
Přednášky pokaždé přinesly nové podněty pro odbornou diskuzi.
77% absolventů se vrací
Program je každý rok jiný a absolventi se na akademii rádi vrací.

CENA

— Vstup pro členy
Lékař OSPDL ČLS JEP
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
— Vstup pro nečleny
Lékař
500 Kč
— Platba na místě
800 Kč
— Vstup pro nečleny
Rezident / Student
0 Kč
— Platba na místě
300 Kč
— Vstup pro nečleny
Lékárník
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
— Vstup pro nečleny
Zdravotní sestra
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
Vstupenka zahrnuje odborný program, vstup na výstavu firem, občerstvení a propagační materiály.
Prodej se uzavírá dva dny před akcí, vstupenku je možné zakoupit i na místě.

VYSTUPENKY (vyberte si město)

VSTUPENKY

PARTNEŘI

— Záštita nad programem
— Partner programu
— Akreditace
— Garance
— Mediální partner
— Pořadatel a organizátor
— Partner
— Partner
— Partner
— Vystavovatel
— Mediální partner
— Partner