Cyklus Pediatrické Akademie respektuje nařízení vlády. Z důvodu bezpečnosti účastníků seminářů jsme se rozhodli následující akce přesunout do online formátu v pozdějších termínech (účastníky budeme v čase informovat o možných změnách).

Tradiční cyklus seminářů pro praktické lékaře pro děti a dorost se bude tento rok zabývat tématy:
Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID - 19 / Vitamín D - doporučený postup a další souvislosti / Návykové látky - Manuál krátké intervence v ordinaci PLDD a další...
Vstupenky ⭢
POZVÁNKA
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

oslovuji vás opět v souvislosti s dalším cyklem Pediatrické akademie. Jako vždy zůstáváme věrni tématu očkování, kterému se budeme věnovat v prvním bloku programu, letos trošku netradičně, ale důležitým tématem. Dozvíme se o připravovaných novinkách a přivítáme mezi sebou mladé kolegy z lékařských fakult, kteří vytvořili edukační program o očkování pro středoškoláky. V druhém bloku se budeme věnovat novinkám v našich praxích. Dozvíte se výsledky studie ATB terapie, na které jsme se účastnili s MUDr. Milanem Trojánkem - a všem, kdo se zúčastnili aktivně, a bylo nás dost! - velmi děkuji za tento přístup. Připomeneme nová doporučení v podávání vitamínu D a podle nových poznatků se seznámíme s upraveným Manuálem krátké intervence v ordinacích PLDD. Program je velmi bohatý a především určený pro naší každodenní praxi.

Odborný garant /
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Odborná záštita /
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Pořadatel a organizátor / Ahou Public Relations, s.r.o.
— Akreditace
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK a je garantována ČAS.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Ondřej Havlín
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MUNI / Abstract
MUDr. Jana Haberlová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Mgr. Markéta Štěpančičová
MUDr. Marika Talábová
MUDr. Veronika Sýkorová
MUDr. Jana Adámková
Ing. René Břečťan
Monika Žídková
MUDr. Petra Fuchsová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Bc. Anna Arellanesová
MUDr. Marie Šedivá
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
MUDr. Jméno a přijmení
Název pracoviště / Autor knihy nebo výzkumu / Aktivní v jednotlivych
Aktualita

Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID-19
– MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.


V tuto nelehkou dobu vám neseme dobré zprávy, o vaší Pediatrickou akademii určitě nepřijdete. Rozhodli jsme se ji přinést přímo k vám. Právě pracujeme na tom, aby jste se již brzy mohli podívat na celý program ve formě webináře. Jako poděkování za vaši vynikající práci, kterou denně odvádíte, jsme se rozhodli vám poskytnout přednášku na téma COVID-19 od MUDr. Milana Trojánka, Ph.D., která bude v čase aktualizována.

Za celý tým OSPDL ČLS JEP a AHOU vám přejeme především hodně zdraví!
— Předsedající MUDr. Jméno a přijmení

PROGRAM A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

— Předsedající MUDr. Jméno a přijmení
16.00 — 17.00
Registrace
Jméno autora
17.00 — 17.05
Zahájení
Regionální zástupce OSPDL ČLS JEP
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Přestávka
Program bude upřesněn v lednu 2019
Registrace na místě od 16.00
Odborný program od 17.00 do 20.00
17.05 — 17.25
Jak zvýšit zájem o nepovinná očkování *
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA / MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová
17.25 — 17.40
Meningokoková onemocnění a očkování předčasně narozených dětí **
MUDr. Tomáš Nečas
17.40 — 17.50
Medici PRO očkování
Studenti lékařské fakulty
17.50 — 18.20
Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID - 19
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
18.20 — 18.30
Diskuze
Přestávka
18.30 — 18.40
Přestávka
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
18.40 — 18.55
Výsledky studie "Racionální antibiotická terapie"
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
18.55 — 19.20
Vitamín D - doporučený postup a další souvislosti
MUDr. Božena Kalvachová, CSc. / MUDr. Zdeněk Zíma
19.20 – 19.55
Prevence rizikového chování v dětství a adolescenci - Manuál krátké intervence v ordinacích PLDD
MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
19.55 – 20.00
Zakončení
Regionální zástupce OSPDL ČLS JEP

Změna programu vyhrazena

* tyto přednášky na Pediatrické akademii 2020 jsou určeny pouze odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat či vydávat  (lékař/lékárník).

** komerční přednáška GSK na Pediatrické akademii 2020 je určena pouze odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat či vydávat  (lékař/lékárník).

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Racionální antibiotická preskripce v ordinaci PLDD: výsledky dotazníkové studie

Cílem sdělení je seznámit odbornou veřejnost s výsledky celostátní dotazníkové studie, která zjišťovala, jaké znalosti a přístup mají praktičtí lékaři pro děti a dorost k antibiotické preskripci v běžné klinické praxi ...

MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
Vitamin D – doporučený postup a další souvislosti

První část sdělení zahrnuje prevenci a léčbu vitaminem D z hlediska kalciumfosfátového metabolismu a myoskeletárního zdraví dětí, má charakter závazného doporučení pro pediatry v první linii. Část druhá, informativní, zohledňuje ...

MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
Prevence rizikového chování v dětství a adolescenci - Manuál krátké intervence v ordinacích PLDD

Krátká intervence v oblasti návykových látek (NL) by měla být součástí preventivní prohlídky
v adolescentním věku. Již potřetí vydáváme manuál, který ...

MUDr. Zdeněk Zíma
Vitamin D – doporučený postup a další souvislosti

První část sdělení zahrnuje prevenci a léčbu vitaminem D z hlediska kalciumfosfátového metabolismu a myoskeletárního zdraví dětí, má charakter závazného doporučení pro pediatry v první linii. Část druhá, informativní, zohledňuje širší ...

TERMÍNY A MÍSTA

Hradec Králové
Adalbertinum,
V. náměstí 32
10.3.2020 – proběhlo
Ostrava
Imperial Hotel,
Tyršova 6
12.3.2020 – proběhlo
Liberec
Hotel Zlatý Lev,
Gutenbergova 3
17.3.2020 – bude online
Plzeň
Primavera,
Nepomucká 128
2.4.2020 – bude online
České Budějovice
Clarion Congress,
Pražská tř. 14
7.4.2020 – bude online
Brno
Holiday Inn,
Křižovského 20
16.4.2020– bude online
Praha
Paspův sál,
Nádražní 43
23.4.2020– bude online
Název města / 00.00.00
00.00.00

HISTORIE

Pediatrické Akademie je velice úspěšná vzdělávací platforma, jejiž historie sahá do roku 2013.
3 227 absolventů
Pediatrickou Akademii absolvovalo celkem 3 227 lékařů.
48 sálů
Přednášky se uskutečnily ve 48 sálech po celé České republice.
166 hodin
Celkem lektoři odpřednášeli přes 166 hodin.
96% spokojenost
Akademie naplnila očekávání 96% absolventů.
62 přednášejících
V programech bylo zahrnuto 62 lektorů z různých oborů a specializací.
9681 kreditů
Odborná společnost udělila absolventům 9681 kreditů za jejich účast.
163 přednášek
Přednášky pokaždé přinesly nové podněty pro odbornou diskuzi.
77% absolventů se vrací
Program je každý rok jiný a absolventi se na akademii rádi vrací.

CENA

— Vstup pro členy
Lékař OSPDL ČLS JEP
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
— Vstup pro nečleny
Lékař
500 Kč
— Platba na místě
800 Kč
— Vstup pro nečleny
Rezident / Student
0 Kč
— Platba na místě
300 Kč
— Vstup pro nečleny
Lékárník
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
— Vstup pro nečleny
Zdravotní sestra
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
Vstupenka zahrnuje odborný program, vstup na výstavu firem, občerstvení a propagační materiály.
Prodej se uzavírá dva dny před akcí, vstupenku je možné zakoupit i na místě.

VYSTUPENKY (vyberte si město)

VSTUPENKY

PARTNEŘI

— Záštita nad programem
— Partner programu
— Akreditace
— Garance
— Mediální partner
— Pořadatel a organizátor
— Generální partner
— Generální partner
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Partner
— Partner
— Partner
— Vystavovatel
— Mediální partner
— Partner