Tradiční cyklus seminářů pro praktické lékaře pro děti a dorost se bude tento rok zabývat tématy: Očkování: Pozitivní komunikace v negativních situacích
Vitamín D - doporučený postup a další souvislosti / Návykové látky - Manuál krátké intervence v ordinaci PLDD
Vstupenky ⭢
POZVÁNKA
Odborný garant / MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP
Odborná záštita / Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Pořadatel a organizátor / Ahou Public Relations, s.r.o.
— Akreditace
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK a je garantována ČAS.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Ondřej Havlín
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MUNI / Abstract
MUDr. Jana Haberlová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Mgr. Markéta Štěpančičová
MUDr. Marika Talábová
MUDr. Veronika Sýkorová
MUDr. Jana Adámková
Ing. René Břečťan
Monika Žídková
MUDr. Petra Fuchsová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Bc. Anna Arellanesová
MUDr. Marie Šedivá
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
MUDr. Jméno a přijmení
Název pracoviště / Autor knihy nebo výzkumu / Aktivní v jednotlivych

PROGRAM

— Předsedající MUDr. Jméno a přijmení
— První blok
16.30 — 17.00
Registrace
Jméno autora
17.00 — 17.30
Video úvod
Kazuistika invazivního meningokokového onemocnění u mladé studentky
Regionální  zástupce OSPDL ČLS JEP / MUDr. Jana Pazderková
17.30 — 18.15
Očkování rizikových skupin dětí
MUDr. Veronika Sýkorová (Horáková) / MUDr. Zlatava Jirsenská
18.15 — 18.25
Přestávka
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Přestávka
— Druhý blok
Program bude upřesněn v lednu 2019
Registrace na místě od 16.00
Odborný program od 17.00 do 20.00
18.25 — 18.40
Zkušenosti s očkováním proti meningokokům v praxi PLDD - komerční sdělení
MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová
18.40 — 19.00
SMA – spinální svalová atrofie
MUDr. Jan Staněk / MUDr. Petra Fuchsová / MUDr. Ondřej Havlín / MUDr. Marie Šedivá / MUDr. Jana Haberlová
19.00 — 19.25
Včasné odhalení roztroušené sklerózy u dětí - kazuistiky
MUDr. Marika Talábová / MUDr. Iva Obhlídalová / MUDr. Jana Adámková / MUDr. Olga Zapletalová
19.25 — 19.50
Monika Žídková / Kateřina Uhlíková / Olga Kreníková / Ing. René Břečťan / Eva Luermanová / Mgr. Markéta Štěpančičová / Bc. Anna Arellanesová
19.50 — 20.00
Odborná diskuze
20.00
Večeře
Jméno autora

TERMÍNY A MÍSTA

Hradec Králové
Adalbertinum,
V. náměstí 32
10.3.2020
Ostrava
Imperial Hotel,
Tyršova 6
12.3.2020
Liberec
Hotel Zlatý Lev,
Gutenbergova 3
17.3.2020
Plzeň
Primavera,
Nepomucká 128
2.4.2020
České Budějovice
Clarion Congress,
Pražská tř. 14
7.4.2020
Brno
Holiday Inn,
Křižovského 20
16.4.2020
Praha
Paspův Sál,
Nádražní 43/84
23.4.2020
Název města / 00.00.00
00.00.00

HISTORIE

Pediatrické Akademie je velice úspěšná vzdělávací platforma, jejiž historie sahá do roku 2013.
3 227 absolventů
Pediatrickou Akademii absolvovalo celkem 3 227 lékařů.
48 sálů
Přednášky se uskutečnily ve 48 sálech po celé České republice.
166 hodin
Celkem lektoři odpřednášeli přes 166 hodin.
96% spokojenost
Akademie naplnila očekávání 96% absolventů.
62 přednášejících
V programech bylo zahrnuto 62 lektorů z různých oborů a specializací.
9681 kreditů
Odborná společnost udělila absolventům 9681 kreditů za jejich účast.
163 přednášek
Přednášky pokaždé přinesly nové podněty pro odbornou diskuzi.
77% absolventů se vrací
Program je každý rok jiný a absolventi se na akademii rádi vrací.

CENA

— Vstup pro členy
Lékař OSPDL ČLS JEP
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
— Vstup pro nečleny
Lékař
500 Kč
— Platba na místě
800 Kč
— Vstup pro nečleny
Rezident / Student
0 Kč
— Platba na místě
300 Kč
— Vstup pro nečleny
Lékárník
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
— Vstup pro nečleny
Zdravotní sestra
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
Vstupenka zahrnuje odborný program, vstup na výstavu firem, občerstvení a propagační materiály.
Prodej se uzavírá dva dny před akcí, vstupenku je možné zakoupit i na místě.

VYSTUPENKY (vyberte si město)

Hradec Králové
Vstup ⭢
Ostrava
Vstup ⭢
Liberec
Vstup ⭢
Plzeň
Vstup ⭢
České Budějovice
Vstup ⭢
VSTUPENKY JEŠTĚ "PEČEME"

PARTNEŘI

— Záštita nad programem
— Partner programu
— Akreditace
— Garance
— Mediální partner
— Pořadatel a organizátor
— Partner
— Partner
— Partner
— Vystavovatel
— Mediální partner
— Partner