Tradiční cyklus seminářů pro praktické lékaře pro děti a dorost se bude tento rok zabývat tématy: Očkování: Pozitivní komunikace v negativních situacích
Vitamín D - doporučený postup a další souvislosti / Návykové látky - Manuál krátké intervence v ordinaci PLDD
Vstupenky ⭢
POZVÁNKA
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

oslovuji vás opět v souvislosti s dalším cyklem Pediatrické akademie. Jako vždy zůstáváme věrni tématu očkování, kterému se budeme věnovat v prvním bloku programu, letos trošku netradičně, ale důležitým tématem. Dozvíme se o připravovaných novinkách a přivítáme mezi sebou mladé kolegy z lékařských fakult, kteří vytvořili edukační program o očkování pro středoškoláky. V druhém bloku se budeme věnovat novinkám v našich praxích. Dozvíte se výsledky studie ATB terapie, na které jsme se účastnili s MUDr. Milanem Trojánkem - a všem, kdo se zúčastnili aktivně, a bylo nás dost! - velmi děkuji za tento přístup. Připomeneme nová doporučení v podávání vitamínu D a podle nových poznatků se seznámíme s upraveným Manuálem krátké intervence v ordinacích PLDD. Program je velmi bohatý a především určený pro naší každodenní praxi.

Odborný garant /
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Odborná záštita /
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Pořadatel a organizátor / Ahou Public Relations, s.r.o.
— Akreditace
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK a je garantována ČAS.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Ondřej Havlín
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MUNI / Abstract
MUDr. Jana Haberlová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Mgr. Markéta Štěpančičová
MUDr. Marika Talábová
MUDr. Veronika Sýkorová
MUDr. Jana Adámková
Ing. René Břečťan
Monika Žídková
MUDr. Petra Fuchsová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Bc. Anna Arellanesová
MUDr. Marie Šedivá
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
MUDr. Jméno a přijmení
Název pracoviště / Autor knihy nebo výzkumu / Aktivní v jednotlivych

PROGRAM A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

— Předsedající MUDr. Jméno a přijmení
16.00 — 16.45
Registrace
Jméno autora
16.45 — 16.55
Zahájení
Regionální  zástupce OSPDL ČLS JEP
16.55 — 17.35
Očkování: Pozitivní komunikace v negativních situacích
MUDr. Pavla Mendlová
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Přestávka
Program bude upřesněn v lednu 2019
Registrace na místě od 16.00
Odborný program od 17.00 do 20.00
17.35 — 17.55
Jak zvýšit zájem o nepovinná očkování
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
17.55 — 18.15
Medici PRO očkování
Studenti lékařské fakulty
18.15 — 18.25
Meningokoková onemocnění a očkování předčasně narozených dětí *
MUDr. Tomáš Nečas
18.25 — 18.35
Diskuze
Přestávka
18.35 — 18.45
Přestávka
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
18.45 — 19.00
Výsledky studie "Racionální antibiotická terapie"
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
19.00 — 19.25
Vitamín D - doporučený postup a další souvislosti
MUDr. Božena Kalvachová / CSc., MUDr. Zdeněk Zíma
19.25 – 20.00
Prevence rizikového chování v dětství a adolescenci - Manuál krátké intervence v ordinacích PLDD
MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
20.00
Zakončení
regionální zástupce OSPDL ČLS JEP

Změna programu vyhrazena

* přednáška GSK na Pediatrické akademii 2020 je určena pouze odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat či vydávat  (lékař/lékárník).

MUDr. Pavla Mendlová
Očkování: Pozitivní komunikace v negativních situacích

Způsob vzájemné komunikace může značně přispívat k úspěšné spolupráci rodičů a pediatra, může se ale také z různých důvodů stát významným stresorem. Očkování bývá stále častěji jedním z nejvíce konfliktních témat. Co můžeme udělat pro to, ...

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Racionální antibiotická preskripce v ordinaci PLDD: výsledky dotazníkové studie

Cílem sdělení je seznámit odbornou veřejnost s výsledky celostátní dotazníkové studie, která zjišťovala, jaké znalosti a přístup mají praktičtí lékaři pro děti a dorost k antibiotické preskripci v běžné klinické praxi ...

MUDr. Božena Kalvachová, CSc.
Vitamin D – doporučený postup a další souvislosti

První část sdělení zahrnuje prevenci a léčbu vitaminem D z hlediska kalciumfosfátového metabolismu a myoskeletárního zdraví dětí, má charakter závazného doporučení pro pediatry v první linii. Část druhá, informativní, zohledňuje ...

MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
Prevence rizikového chování v dětství a adolescenci - Manuál krátké intervence v ordinacích PLDD

Krátká intervence v oblasti návykových látek (NL) by měla být součástí preventivní prohlídky
v adolescentním věku. Již potřetí vydáváme manuál, který může praktickým lékařům pro děti ...

MUDr. Zdeněk Zíma
Vitamin D – doporučený postup a další souvislosti

První část sdělení zahrnuje prevenci a léčbu vitaminem D z hlediska kalciumfosfátového metabolismu a myoskeletárního zdraví dětí, má charakter závazného doporučení pro pediatry v první linii. Část druhá, informativní, zohledňuje širší paletu dosud známých ...

TERMÍNY A MÍSTA

Hradec Králové
Adalbertinum,
V. náměstí 32
10.3.2020
Ostrava
Imperial Hotel,
Tyršova 6
12.3.2020
Liberec
Hotel Zlatý Lev,
Gutenbergova 3
17.3.2020
Plzeň
Primavera,
Nepomucká 128
2.4.2020
České Budějovice
Clarion Congress,
Pražská tř. 14
7.4.2020
Brno
Holiday Inn,
Křižovského 20
16.4.2020
Praha
Paspův sál,
Nádražní 43
23.4.2020
Název města / 00.00.00
00.00.00

HISTORIE

Pediatrické Akademie je velice úspěšná vzdělávací platforma, jejiž historie sahá do roku 2013.
3 227 absolventů
Pediatrickou Akademii absolvovalo celkem 3 227 lékařů.
48 sálů
Přednášky se uskutečnily ve 48 sálech po celé České republice.
166 hodin
Celkem lektoři odpřednášeli přes 166 hodin.
96% spokojenost
Akademie naplnila očekávání 96% absolventů.
62 přednášejících
V programech bylo zahrnuto 62 lektorů z různých oborů a specializací.
9681 kreditů
Odborná společnost udělila absolventům 9681 kreditů za jejich účast.
163 přednášek
Přednášky pokaždé přinesly nové podněty pro odbornou diskuzi.
77% absolventů se vrací
Program je každý rok jiný a absolventi se na akademii rádi vrací.

CENA

— Vstup pro členy
Lékař OSPDL ČLS JEP
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
— Vstup pro nečleny
Lékař
500 Kč
— Platba na místě
800 Kč
— Vstup pro nečleny
Rezident / Student
0 Kč
— Platba na místě
300 Kč
— Vstup pro nečleny
Lékárník
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
— Vstup pro nečleny
Zdravotní sestra
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
Vstupenka zahrnuje odborný program, vstup na výstavu firem, občerstvení a propagační materiály.
Prodej se uzavírá dva dny před akcí, vstupenku je možné zakoupit i na místě.

VYSTUPENKY (vyberte si město)

VSTUPENKY

PARTNEŘI

— Záštita nad programem
— Partner programu
— Akreditace
— Garance
— Mediální partner
— Pořadatel a organizátor
— Partner
— Partner
— Partner
— Vystavovatel
— Mediální partner
— Partner