— ETICKÝ KODEX

Etický kodex Ahou PR vychází z principů etického kodexu APRA (Asociace PR agentur) a při aktivitách spojených s farmaceutickým průmyslem a vzděláváním ve zdravotnictví ctíme Etický kodex AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu).- Ke svým klientům přistupujeme individuálně tak, aby nastavený postup byl efektivní a přínosný s maximálním dosažením zvoleného cíle.

— Údaje, které nám klient poskytne považujeme za zcela důvěrné a neposkytujeme je třetím stranám.
— Jsme plně kvalifikováni ve své činnosti, pravidelně podstupujeme školení zaměřené na etiku, transparentnost a protikorupční jednání.
— Od svých subdodavatelů požadujeme dodržování ekvivalentních principů.
— Ctíme svobodu projevu a svobodný tisk, jsme otevřená společnost a vždy uvádíme zdroj informací.
— Sledujeme nejnovější trendy v oboru a v technologiích a zapracováváme je do našich projektů.
— Naše pracovní postupy jsou realizovány s ohledem na životní prostředí.
— Podporujeme zaměstnávání handicapovaných.
— Nabízíme stejné podmínky pro ženy i muže bez ohledu na věk a náboženství.
— Považujeme diverzitu za důležitou oblast a snažíme se připravit takové projekty, aby byly pracovní podmínky rovnocenné.
Ahou Public Relations s.r.o.
Zapsaná: OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23144 se sídlem na adrese: Javorova 206, Psáry 252 44 Zastoupené: jednatelkou Mgr. Lilly Ahou Kolesovou IČ: 275 07 971, DIČ: CZ 275 07 971

V Praze 1.1.2018