Etický kodex

Etický kodex Ahou PR vychází z principů etického kodexu APRA (Asociace PR agentur) a při aktivitách spojených s farmaceutickým průmyslem a vzděláváním ve zdravotnictví ctíme Etický kodex AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu).

- Ke svým klientům přistupujeme individuálně tak, aby nastavený postup byl efektivní a přínosný s maximálním dosažením zvoleného cíle.
- Údaje, které nám klient poskytne považujeme za zcela důvěrné a neposkytujeme je třetím stranám.
- Jsme plně kvalifikováni ve své činnosti, pravidelně podstupujeme školení zaměřené na etiku, transparentnost a protikorupční jednání.
- Od svých subdodavatelů požadujeme dodržování ekvivalentních principů.
- Ctíme svobodu projevu a svobodný tisk, jsme otevřená společnost a vždy uvádíme zdroj informací.
- Sledujeme nejnovější trendy v oboru a v technologiích a zapracováváme je do našich projektů.
- Naše pracovní postupy jsou realizovány s ohledem na životní prostředí.
- Podporujeme zaměstnávání handicapovaných.
- Nabízíme stejné podmínky pro ženy i muže bez ohledu na věk a náboženství.
- Považujeme diverzitu za důležitou oblast a snažíme se připravit takové projekty, aby byly pracovní podmínky rovnocenné.

Ahou Public Relations s.r.o.
Zapsaná: OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23144 se sídlem na adrese: Javorova 206, Psáry 252 44 Zastoupené: jednatelkou Mgr. Lilly Ahou Kolesovou IČ: 275 07 971, DIČ: CZ 275 07 971

V Praze 1.1.2015