Podstata klinické homeopatie

Dvoudenní kurz, který je vstupní branou do specifických modulů. Cílem je naučit se jazyk homeopatie a poznat nástroje, kterými můžete aplikovat novou terapeutickou metodu. Již po absolvování tohoto kurzu budete schopni předepisovat účinně homeopatické léky.
Klinická homeopatie v kontextu medicíny - Homeopatické léky - Vyšetření pacienta a preskripce - Materia medica - Klinické případy - Základní podmínky doporučení u chronických onemocnění - Citlivý typ - Způsoby reakce - Možnosti homeopatie - Klinické případy.

Struktura vzdělávacího programu

Podstata klinické homeopatie
Pediatrie
Dýchací potíže
Psychosomatika

Podstata klinické homeopatie je vstupním vzdělávacím modulem MTH. Jedná se o dvoudenní kurz s možností navazujícího studia se zaměřením na Pediatrii, Dýchací potíže a nově i na Psychosomatické poruchy.

Termín a místo

Online

Podstata / Online / 1 termín 16. - 17. 09. 2022
od 17.00 do 20.00

Podstata / Online / 2 termín 20. - 21. 01. 2023
od 17.00 do 20.00

Aplikace ZOOM

Program

Klinická homeopatie v kontextu dnešní medicíny
Homeopatická léčebná metoda – definice
princip podobnosti, individuální reakce pacienta, homeopatický lék – definice, výroba, léková forma
Využití homeopatie v klinické praxi (jedna z možných terapeutických metod)
Samostatně, kombinace terapeutických metod, doplněk jiné terapie

Vyšetření pacienta a preskripce
Heringovo schéma – etiologie, vzhled, stádium, lokalizace, pocity, modality, doprovodné příznaky
Pravidla akutní preskripce – výběr léku, ředění a frekvence podávání, definice dávky, řešení klinických situací

Materia medica
Definice – tři informační zdroje – využití v praxi

Materia medica
Lék Apis mellifica (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, základní klinické indikace), řešení klinických situací
Lék Aconitum napellus (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, etiologické souvislosti, základní klinické
Lék Belladonna (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, základní klinické indikace) řešení klinických situací

Homeopatická léčebná metoda – definice
Princip podobnosti, individuální reakce pacienta, homeopatický lék – definice, výroba, léková forma
Využití homeopatie v klinické praxi (jedna z možných terapeutických metod)
Samostatně, kombinace terapeutických metod, doplněk jiné terapie

Vyšetření pacienta a preskripce
Heringovo schéma – etiologie, vzhled, stádium, lokalizace, pocity, modality, doprovodné příznaky
Pravidla akutní preskripce – výběr léku, ředění a frekvence podávání, definice dávky, řešení klinických situací

Materia medica
Definice – tři informační zdroje – využití v praxi

Materia medica
Lék Apis mellifica (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, základní klinické indikace), řešení klinických situací
Lék Aconitum napellus (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, etiologické souvislosti, základní klinické
Lék Belladonna (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, základní klinické indikace) řešení klinických situací

Základní podmínky doporučení u chronických onemocnění
Citlivý typ
Chronické způsoby reakce

Léky chronického způsobu reakce
Materia medica

Pojem konstituce
Metodologie preskripce
Možnosti a limity homeopatické léčby

Materia medica
Lék Rhus toxicodendron (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, etiologické souvislosti, základní klinické indikace), řešení klinických situací
Lék Natrum muriaticum (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, etiologické souvislosti, způsoby reakce, citlivý typ, základní klinické indikace), řešení klinických situací


Změna programu vyhrazena / Změna lektora vyhrazena
V případě nenaplnění kurzu, máme právo kurz zrušit, či přesunout na jiné místo konání.
K tomu, abyste se mohli zapsat do navazujcích modulů (Pediatrie, Dýchací potíže, Psychosomatika), musíte povinně absolvovat kurz Podstata klinické homeopatie.
Pokud jste již absolvovali vzdělávání DTH (Diplom homeopatické terapie), není nutné absolvovat úvodní kurz Podstata klinické homeopatie.

Cena vzdělávacího kurzu

Lékař

— pro ambulantní lékaře

1500 Kč

REGISTRACE

Student

— pro studenty 4. a 5. ročníků LF a VF a rezidenty

1000 Kč

REGISTRACE
Po skončení celého odborného programu získáte certifikát o absolvování.
Storno podmínky - 30 dnů před datem konání akce je účtován 100% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb.

Partneři

Partner

Odborný garant

Pořadatel a organizátor

Partner

Logo

Bc. Monika Šebestová / Project manager
V případě dotazů mě kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 na email monika@ahoupr.cz nebo telefonicky na +420 774 706 569 Chcete být pravidelně informováni o vzdělávacích programech? Odebírejte novinky přímo do emailu.

Kontakt
O Akci / Ahou
Ahou Public Relations, s.r.o.

IČO: 275 07 971 / DIČ: CZ 275 07 971
OR: C 221854 / Justice

Fakturační adresa / Javorová 206, 252 44 Dolní Jirčany, Psáry
Kontaktní adresa / Ostružinová 2184/30, 106 00  Praha 10 – Záběhlice

Po skončení odborného programu si můžete vyzvednout potvrzení o účasti.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů — Svou registrací souhlasím, aby správce Ahou Public Relations, s.r.o., IČ 27507971, správce Homeopatická lékařská asociace, z.s., IČ: 22662979, a správce BOIRON CZ, s.r.o., IČ: 25636804, (dále všichni správci společně jako „správci“) zpracovávali mé osobní údaje ve shora uvedeném rozsahu za účelem poskytování sdělení o aktivitách, službách a produktech správců a třetích osob, dále poskytování informací o/nabídek vzdělávacích, odborných a jiných obdobných akcí, a poskytování případně dalších informací, sdělení a nabídek, které souvisí s, nebo se týkají odborného zaměření, v rámci které vykonávám svou odbornou lékařskou praxi, to vše včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Souhlas uděluji dobrovolně a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání mého souhlasu — pro každého správce je potřeba odvolání učinit zvlášť. Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas vůči každému správci zvlášť mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se mohu obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Copyright © Ahou Public Relations, s.r.o., All rights reserved from 2007