Registrace ⟶

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

srdečně Vás zveme na Lékaře 2023 – již třetí ročník kongresu pro ambulantní praxi, který se bude konat 14. ledna 2023 v Praze s tradičním mottem „hledejme, co nás spojuje”.
Protože takovým společným tématem nepochybně je i otázka managementu praxí v současné personálně i hospodářsky složité době, rozhodli jsme se tentokrát oslovit přednášející s tématy jak dnes co nejefektivněji řídit provoz ordinace a její ekonomiku, jak co nejlépe zhodnotit svoji praxi před jejím prodejem, na co se naopak soustředit při plánované koupi praxe, znamená inflace hrozbu, nebo příležitost, a také zda lékaři dokážou od sebe oddělovat provozní a osobní finance a zhodnotit dobře i svůj majetek.
Další prakticky orientované bloky se zaměří na využití komunikačních technologií a elektronických aplikací v mobilních telefonech a chytrých hodinkách jako užitečného nástroje selfmonitoringu pacientů či na to jak v ordinacích dobře zvládat standardní i nestandardní komunikační situace.

Přijeďte budovat jedinečnou komunitu a podělit se o své zkušenosti.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Hybridní kongres, co očekávat?

Lékař 22 je lékařský kongres, který se uskuteční hybridní formou.
Proběhne v Praze i online a je jen na vás jakou variantu si vyberete.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Za pasivní účast obdržíte 9 kreditů do systému celoživotního vzdělávání. Odborný garant: MUDr. Hana Kurzová

Pořadatel a organizátor: Ahou Public Relations, s.r.o.
Odborná záštita: Česká lékařská akademie a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Na místě Vás čeká přednáškový sál, salonek na workshopy a nebude chybět ani tradiční výstavní expo, kde naleznete všechny partnery spolu s dobrou kávou.

Hybridní forma, vyberte si!

Online Vás čeká „maraton“přednášek, které zazní v hlavním sále, do kterých se můžete zapojit aktivně, Vaše dotazy budeme moci napsat do společného chatu ve vysílání a moderátor se následně zeptá za Vás.

Online alternativa
Pro vás, kteří se nemohou zúčastnit kongresu, připravíme online záznam programu bez možnosti diskuze. Webcast budete moci sledovat 25.9.2021.

Kde? Kam a jak?

Na místě

Místo konání – Top Hotel Praha, Blažimská 4, Praha
Metro – trasa C, stanice Chodov
Bus – č. 115 - zastávka Městský archiv
Parkování – 140 Kč/den

Online alternativa
Pro vás, kteří se nemohou zúčastnit kongresu, připravíme online záznam programu bez možnosti diskuze. Webcast budete moci sledovat 25.9.2021.

Online

Online vysílání je akreditované. Na základě registrace získáte odkaz ke sledování předkongresového sympozia a kongresu Lékař 22. Kredity lze udělit pouze registrovaným účastníkům jenž se přihlásí do vysílání.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Za pasivní účast obdržíte 6 kreditů do systému celoživotního vzdělávání.
Odborný garant: MUDr. Hana Kurzová, MUDr. Irena Kudrnovská
Pořadatel a organizátor: Ahou Public Relations, s.r.o.

Program

Pátek / 9. září

10.00
Otevíráme festival
Význam komunikace v tématu očkování / 16.00 – 17.35
Předkongresové sympozium / 17.40 – 19.00

Sobota / 10. září

Zahájení kongresu/ 8.00 – 8.30
I. blok / 8.30 – 9.40 / Antibiotika a jak dál?
II. blok / 9.45 – 10.55 /  Co Vaše srdce vydrží?
III. blok / 11.00 – 12.10 / Jsme, to co jíme?
IV. blok / 13.40 – 14.50 / Máme se čeho obávat?
V. blok / 14.55 – 16.05 / Nemoc - obraz duše?
VI. blok / 16.10 – 17.20 / Přínos urgentní medicíny pro lékaře a jejich pacienty

Program

Sobota 14. ledna

8.00 / Registrace
8.45 / Zahájení programu
Moderátor: Jan Kulhavý / Hosté: MUDr. Hana Kurzová, Mgr. Lilly Ahou Král
9.00 / Management
Kam provozně a ekonomicky směřují privátní praxe
MUDr. Jan Bělobrádek
Management odvykání kouření v ordinaci PL - Jak nabídnout pacientům něco navíc?
MUDr. Jozef Čupka
MUDr. Miroslava Petroušová
MUDr. Jana Unar Vinklerová, Ph.D.
10.45 / Přestávka
11.00 / Finanční gramotnost
Jak ochránit ordinaci před inflací
Mgr. Jaroslava Králová
12.00 / Oběd
13.15 / Aplikace
Nepanikař - První pomoc při psychických potížích
Mgr. Markéta Vaňková
Nepanikař - kazuistika
Mgr. Karolína Peruth
Kazuistika I.
Bude upřesněno
Moudrá Síť - Platforma pro propojení digitálních asistentů a seniorů
Ing. Tomáš Hubálek
Záchranka - Tísňové volání nové generace
Ing. Filip Maleňák
Záchranka - Kazuistika
Ing. Filip Maleňák
Kazuistika II.
Bude upřesněno
MEDEVIO - Komunikační platforma pro lékaře i pacienty *
MUDr. Tomáš Doležal
14.15 / Přestávka
Networking
Moderátor: Milan Šteindler
Stopy českých lékařů v zahraničí
Bude upřesněno
14.30 / Komunikace
Verbální a neverbální komunikace v ordinaci lékaře
MgA. Milan Šteindler
Retorika v praxi
Mgr. Jana Rychterová
Vědomá komunikace
Simona Babčáková
Zakončení programu / 16.30
* Komerční sdělení
Změna programu vyhrazena

Workshop

Kapacita salonku je omezena na 15 účastníků pouze s prezenční formou.

Pátek / 9. září

17.00 - 17.40
Jak léčit duševní poruchy chronobiologickou fototerapií
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.

Světlo je optické záření schopné vyvolat vizuální počitek přímo. Některé vlnové délky světla předávají důležité mimovizuální informace. Na viditelné světlo můžeme pohlížet buď jako na elektromagnetické záření, nebo proud fotonů. V rámci chronobiologické fototerapie (ChBFT) je světlo zdrojem informace o čase. ChBFT je léčebná metoda využívající umělé zdroje (zářivky, LED) chladného bílého plnospektrálního světla. Tyto zdroje mají většinou intenzitu světla 2500 – 10000 luxů. Potřebná intenzita ChBFT je ovlivněna věkem pacientů. Začátek i délka aplikace (od minuty až k celodenní aplikaci) se liší od typu léčebné intervence, pro kterou je ChBFT aplikována (deprese, poruchy spánku, poruchy rytmu spánek-bdění, delirium nasedající na demenci, neurodegenerativní onemocnění atd.). Nástup účinku ChBFT je v řádu dnů. Vedlejší nežádoucí účinky nejsou závažné. Objevují se na počátku léčby. Nejčastěji se setkáváme s podrážděním spojivek a bolestmi hlavy. Kontraindikací zahájení aplikace ChBFT je přítomnost makulární degenerace. Vedlejší nežádoucí účinky jsou přechodné a většinou po několika dnech mizí, nebo výrazně ustupují. Můžeme je také modulovat změnou parametrů užité intenzity světla a délky jeho aplikace. Indikace ChBFT: sezónní afektivní porucha, nesezónní depresivní poruchy, poruchy rytmu spánek-bdění (jet-lag, směnný provoz), poruchy spánku, deliria a poruchy chování u demencí. ChBFT je jednoduchá, nefarmakologická, účinná, dobře tolerovaná a bezpečná metoda léčby. Mnoho  publikovaných studií prokazuje její signifikantní účinnost v léčbě řady duševních poruch a syndromů. V léčbě depresivní poruchy je prokázána v monoterapii její srovnatelná účinnost s antidepresivy. Workshop bude sestávat ze shrnutí teoretických východisek metody ChBFT a z kazuistik příkladů intervence u vybraných duševních poruch.

Networking
Moderátor: Milan Šteindler
Stopy českých lékařů v zahraničí
Bude upřesněno

Sobota / 10. září

10.00 - 10.30
Základy verbální a neverbální komunikace
Milan Šteindler

Komunikace je velmi komplexní a široký pojem, což odpovídá velkému zájmu mnoha vědních oborů (psychologie, politologie, neurověda, lingvistika, biologie, antropologie a dalších), z nichž každý se ji snaží popsat ze svého úhlu pohledu, tedy v rámci určitého teoretického rámce. Komunikace je zároveň předpokladem soužití a prostředkem utváření společnosti. Neexistuje tedy žádná její celistvá a všeobjímající definice. V užším slova smyslu lze komunikaci chápat jako výměnu informací mezi dvěma a více lidmi. Od narození se učíme komunikovat a tak máme dojem, že komunikaci znám, naše sdělení jsou vyslyšena a pochopena. Přesto více či méně narážíme na nepochopení, na negativní či přímo toxické prostředí.
Milan Šteindler z jeho 30letou praxí herce, scénáristy a režiséra připravil workshop zaměřený na verbální i neverbální komunikaci, která hraje důležitou roli ve vztahu lékař – pacient.
11.00 - 11.30
Základní neodkladná resuscitace
Mgr. Jan Bradna

1/ Základní neodkladná resuscitace dospělého - Neodkladná resuscitace, zahájená bezprostředně po zástavě srdce, je jedinou terapií srdeční zástavy. Zejména pro zdravotníky prvního kontaktu je to velice aktuální téma, které by měli bezpečně ovládat. Workshop zahrnuje nácvik základní resuscitace dospělého - kompresí hrudníku a ventilace dýchacím vakem.
2/ Základní neodkladná resuscitace dětí - K selhání základních životních funkcí u dětí dochází z jiných příčin než u dospělých. Včasné rozpoznání stavu a bezodkladné zahájení neodkladné resuscitace jsou zásadní pro kvalitní přežití. Workshop zahrnuje nácvik základní neodkladné resuscitace dětí - kompresí hrudníku a ventilace dýchacím vakem.
12.00 - 12.30
Bezpečné použití AED, akutní interní stavy
Mgr. Jan Bradna

1/ Bezpečné použití AED - Časné podání defibrilačního výboje (do 3-5 min od srdeční zástavy) dokáže zvýšit šanci na kvalitní přežití až na více než 60%. K časné defibrilaci slouží stále více se rozšiřující přístroje AED. Workshop tematicky navazuje na základní neodkladnou resuscitaci a zahrnuje nácviky bezpečného použití AED.
2/ Akutní interní stavy - U akutních interních stavů hraje zásadní roli čas. Workshop zahrnuje systematický přístup k pacientovi s bolestmi na hrudi, vyhrocenou alergickou reakcí, náhlým ochrnutím a bezvědomím s křečemi. Probereme diagnostiku, efektivní předání informací záchranné službě a první pomoc do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby.
13.00 - 13.45
Homeopatie jako komplementární metoda při odvykání kouření
MUDr. Eliška Bartlová

V homeopatické praxi používám třístupňovou metodu odvykání kouření: 
1/ Snížení chuti a touhy po cigaretě, 2/ Snížení výskytu abstinenčních příznaků, 3/ Specifická detoxikace
Doporučuji neopomenout přípravnou etapu odvykání. Odvykání kouření je klíčová kapitola - abstinenční příznaky jsou to, co vrací odvykajícího opět k cigaretě. Nedílnou součástí terapie musí být i behaviorální postupy a vedení pacienta po dobu nejméně 3 měsíců. 
14.30 - 15.00
Neodkladná péče o dítě v ordinaci VPL (PLDD)
MUDr. Zdeněk Zíma

V primární péči se setkáváme s dítětem v ohrožení života vzácně, pro praktiky pro dospělé se jedná vysloveně o raritní situaci. Z toho důvodu je zpravidla spojena se značným stresem a její zvládnutí je pro lékaře bez zkušeností s intenzivní péčí velmi náročné. Vzhledem k závažnosti těchto stavů je jejich zvládnutí bezpodmínečně součástí jak pregraduální, tak předatestační přípravy. Teoretický základ tedy máme všichni bezpochyby dobře zvládnutý. Ve stresové situaci se však přesto může lékař snadno dostat do potíží. Workshop je zaměřený především na praktické postupy, jak ovládnout náročnou situaci a stabilizovat pacienta před předáním do další péče. Autor vychází z vlastních zkušeností lékaře Záchranné služby a také praxe v ordinaci PLDD. Zaměříme se nejběžnější akutní stavy v dětském věku jako je dušení, těžké úrazy, křečové stavy, náhle vzniklé bezvědomí, šokové stavy různé etiologie. Workshop je koncipován pro ambulantní lékaře.

Ubytování

Ubytování v místě kongresu
Comfort Hotel Prague City East
Bečvářova 2081/14
Praha 10 - Strašnice
Mapa

Rezervace ubytování zde


Kontakt:
+420 296 744 100
reception.copr@c-hotels.cz


Objednávka ubytování není součástí registrace.

Registrace

Lékař / rezident / zdravotní sestra / student

990 Kč

Registrace zahrnuje

- vstup na přednášky
- vstup na výstavní expo
- občerstvení a kongresová taška
- akreditace ČLK

Registrace ⟶

Storno poplatek z  celkové ceny objednaných služeb je 100% od 1.9.2022. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Cena

990 Kč

Online alternativa
Pro vás, kteří se nemohou zúčastnit kongresu, připravíme online záznam programu bez možnosti diskuze. Webcast budete moci sledovat 25.9.2021.

Kategorie

Lékař
Rezident
Zdravotní sestra
Student

Cena zahrnuje

Vstup na přednášky
Vstup na výstavní expo
Občerstvení a kongresová taška
Akreditace ČLK

Online

Na základě předchozí registrace získáte odkaz do vysílání (nejpozději 2 hodiny před zahájením). Kredity ČLK lze udělit pouze registrovaným účastníkům, kteří se přihlásí do vysílání.

Registrace ⟶

Místo konání

Comfort Hotel Prague City East
Bečvářova 2081/14
Praha 10 - Strašnice

Metro "Strašnická"
Tramvaj č. 7, 16, 95 - zastávka "Solidarita"

Parkování je možné na hotelovém parkovišti za poplatek 300 Kč / den nebo v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Online alternativa
Pro vás, kteří se nemohou zúčastnit kongresu, připravíme online záznam programu bez možnosti diskuze. Webcast budete moci sledovat 25.9.2021.

Online

Na základě předchozí registrace získáte odkaz do vysílání (nejpozději 2 hodiny před zahájením). Kredity ČLK lze udělit pouze registrovaným účastníkům, kteří se přihlásí do vysílání.

Zpátky do minulosti - Lékař 2022

Online

Na základě předchozí registrace získáte odkaz do vysílání (nejpozději 2 hodiny před zahájením). Kredity ČLK lze udělit pouze registrovaným účastníkům, kteří se přihlásí do vysílání.

Partneři

Pořadatel a organizátor

Odborná záštita

Odborná záštita

Akreditace

Generální partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Bc. Monika Šebestová / Project Manager
Mohu vás s něčím pomoci?
Ozvěte se monika@ahoupr.cz nebo +420 774 706 569
Chcete být pravidelně informováni o vzdělávacích akcích? Odebírejte novinky přímo do emailu.

Mgr. Lilly Ahou Král, MBA / General Manager
Máte zájem o partnerství či jinou formu spolupráce?
Obraťte se na mě lilly@ahoupr.cz nebo +420 724 359 365