Vstupenky
tak trochu "jiný"

festival zdraví pro celou rodinu

diskuze s odborníky narovinu
6. — 7. září / Praha - Pragovka

BodyFestival (GLOSA) největší oslava zdraví s podporou lékařů v České republice, která přivede do Pragovky více než dvě desítky kapacit na téma: zdraví, sport a prevence. Těšit se můžete na inspirativní a praktické přednášky, intenzivní workshopy pod dohledem zkušených lektorů. Získejte přístup k nejnovějším poznatkům o zdravém životním stylu.
Je na čase být lepším já! — Vstupenky jsou dostupné na GOOUT

Co očekávat?

Přednášky — Učte se od odborníků! Přijďte se inspirovat na přednášky, které se budou věnovat takovým tématům, jako je očkování, kojení a jeho podpora, zero waste či význam zubní hygieny. Získejte přístup k nejnovějším poznatkům a zapojte se do diskuzí.
Pop up — Jste zvědaví, co na vás mají připraveného vystavovatelé na svých stáncích? Máte správné pohybové návyky nebo si ničíte záda v kanceláři? Zkoušeli jste někdy hormonální jógu a znáte její účinky? Zvládáte techniku samovyšetření prsou a varlat? Umíte říct drogám ne a víte o nich celou pravdu?

Kde? Co? Kam?

Adresa — Kolbenova 923/34A 19000, Praha 9
Tram — zastávka Poštovská 6 11 14 16 94
Metro B — Kolbenova

Parking — v okolí areálu velmi omezený

Přednášející

PhDr. Petr Kačena
pracuje jako psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Párové a individuální terapii se věnuje i ve své soukromé praxi. Nejvíce využívá principy tzv. krátkodobé terapie zaměřené na řešení. Dále působí jako lektor psychologie a osobního rozvoje, aktuálně hlavně pod vlastní značkou Škola psychologie.
PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, PhD.
je odborný asistent Ústavu aplikované farmacie Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické
university Brno, garant předmětu Zdravotní výchova, výuka předmětů Farmaceutická péče, Zdravotní
výchova. Autorka a lektorka projektu ČLnK Odvykání kouření v lékárnách.
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
emeritní přednostkou I. infekční kliniky 2. LF UK Nemocnice Na Bulovce v Praze a bývalou vedoucí Katedry infekčních nemocí IPVZ.
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
je přednostou PK VFN a 1. LF UK. Je předsedou Spolku českých lékařů v Praze. Byl členem exekutivy Asociace evropských psychiatrů a reprezentantem WPA. Jeho odborné zájmy se týkají především afektivních poruch a zdravého životního stylu. V roce 2012 obdržel Medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.
Bc. Adéla A. Bavlšíková
je Zakladatelka Centra hormonální jógy v České republice a jedna z prvních certifikovaných lektorek této metody u nás. Jako lektorka působí od roku 2011, jejími kurzy prošlo už více než 5000 žen. V současné době se věnuje hlavně osvětě a také pomáhá certifikovaným lektorkám v prohlubování znalostí v oblasti Hormonální jógové terapie podle Dinah Rodrigues.
Ing. Hana Střítecká, Ph.D.
pracuje jako vysokoškolský pedagog FVZ UO, lektor kurzů výživový poradce a je ředitelkou, garantkou a spolutvůrcem systému hodnocení kvality potravin občanského sdružení FÉR potravina. Zapojuje se do obecného vzdělávání běžné populace v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Spolupracuje s pořady Černé Ovce České televize, A Dost či s časopisem Dtest.
Bc. Romana Gogelová
je v současné době pracuje jako soukromá komunitní porodní asistentka, pečuje o ženy v období přípravy na porod  a v poporodním období, od roku 1989 do roku 2018 působila v KNTB Zlín jako porodní asistentka na oddělení porodního sálu a šestinědělí a rizikového těhotenství. Více informací o aktivitách naleznete na gogelovaromana.cz
Bcs. Tomáš Bizoň
dlouhá léta profesionální tenista, poté trenér tenisu. Absolvent FTVS. Později, během studia a reprezentace americké university v tenise objevil CrossFit. Raketu vystřídala osa a kurty tělocvična.
Dnes se snaží vést své atlety tak, aby se stále posouvali vpřed. A především, aby se vyhnuli běžným bolestem sedavého způsobu života.
Ladislav Vaško
se s CrossFitem se seznámil v Austrálii, kde získal trenérskou licenci. Dnes se věnuje jednotlivcům, při osobních trénincích. Zaměřuje se na klienty, kteří s pravidelným pohybem teprve začínají. Díky připravenému individuálnímu programu se Ladislavovi svěřenci učí brát pohyb jako nezbytnou součást života.
Petr Bavlšík
je spoluzakladatel Centra hormonální jógy, který aktivně vede výukové kurzy se zaměřením na správné fungování mužského hormonálního systému a dále diabetu po celé České republice. Tyto dvě cvičební jógové sestavy přináší při pravidelné praxi skvělé výsledky. Petr Bavlšík je jedním z prvních lektorů(mužů) těchto dvou metod na světě.
MUDr. Věra Budková
je praktický pediatr. Deset let vedla dětské oddělení Nemocnice Písek - lůžková část JIP, nedonošenci, kojenci. Vystudovala Holandskou, Anglickou a Francouzskou homeopatickou školu - deset let vede Homeopatickou poradnu ve světě homeopatie, je členkou výboru sekce HLA. Mezinárocní škola CEDH klinické homeopatie 1990-2017.
RNDr. Petr Ryšávka
vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor genetika a molekulární biologie. Pod jeho vedením byla vyvinuta nová generace patentovaných probiotik, "biofilmová probiotika". Aktivně přednáší na farmaceutických a lékařských kongresech, kde se zaměřuje především na vliv střevní mikroflóry na zdraví člověka.
RNDr. Marek Liška, Ph.D.
vede útvar vodohospodářských laboratoří ve státním podniku Povodí Vltavy. Odborně se zabývá zejména problematikou monitoringu toků a nádrží a hodnocením kvality vody. V posledních letech se také úzce zaměřil na problematiku výskytu tzv. mikropolutantů ve vodách, zejména pesticidů, farmak a dalších specifických látek.
Mgr. Karel Malimánek
pracuje jako psycholog a psychoterapeut v ambulanci Moje já, kde je zařazen do předatestační přípravy v oboru klinická psychologie. Od roku 2012 je kandidátem individuální sekce České
společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Dále působí jako pedagog na FAMU a lektor přípravných kurzů a kurzů pro veřejnost pod vlastní značkou Škola psychologie.
Bc. Lukáš Bechyně
se protidrogové prevenci věnuje více než 10 let. Jeho přednáškami prošlo přes 25.000 dětí ZŠ, SŠ a další stovky rodičů. Lukáš je ředitelem organizace Řekni ne drogám – řekni ano životu, která se protidrogovým
vzděláváním dětí zabývá od roku 2002. Jak sám říká: „Primární protidrogová prevence a včasné efektivní vzdělání je klíčem k budoucímu úspěchu.
Ing. Šárka Petrovičová
Šárka působila jako nákupčí v plynárenství i v potravinářském průmyslu. Od jakživa se zajímala o svět kolem nás, s příchodem dětí pak ještě více začala vnímat potřebu přispět tomu, aby se nám tu žilo lépe. Kromě dlouhodobé spolupráce s některými neziskovými společnostmi si tedy otevřela bezobalový obchod a šíří myšlenku redukce odpadu formou přednášek.
RNDr. Marek Liška, Ph.D.
vede útvar vodohospodářských laboratoří ve státním podniku Povodí Vltavy. Odborně se zabývá zejména problematikou monitoringu toků a nádrží a hodnocením kvality vody. V posledních letech se také úzce zaměřil na problematiku výskytu tzv. mikropolutantů ve vodách, zejména pesticidů, farmak a dalších specifických látek.
Ing. Jan Petrovič
Jan působil několik let jako analytik a projektový manažer velkých IT firem.  Od jakživa se zajímal o svět kolem nás, s příchodem dětí pak ještě více začal vnímat potřebu přispět tomu, aby se nám tu žilo lépe. Kromě dlouhodobé spolupráce s některými neziskovými společnostmi si tedy otevřel bezobalový obchod a šíří myšlenku redukce odpadu formou přednášek.
Bc. Lukáš Bechyně
se protidrogové prevenci věnuje více než 10 let. Jeho přednáškami prošlo přes 25.000 dětí ZŠ, SŠ a další stovky rodičů. Lukáš je ředitelem organizace Řekni ne drogám – řekni ano životu, která se protidrogovým
vzděláváním dětí zabývá od roku 2002. Jak sám říká: „Primární protidrogová prevence a včasné efektivní vzdělání je klíčem k budoucímu úspěchu.
Ing. Šárka Petrovičová
Šárka působila jako nákupčí v plynárenství i v potravinářském průmyslu. Od jakživa se zajímala o svět kolem nás, s příchodem dětí pak ještě více začala vnímat potřebu přispět tomu, aby se nám tu žilo lépe. Kromě dlouhodobé spolupráce s některými neziskovými společnostmi si tedy otevřela bezobalový obchod a šíří myšlenku redukce odpadu formou přednášek.

Program

Body Festival má za cíl prostřednictvím lékařů a odborníků informovat širokou veřejnost o problematice zdraví a zdravého životního stylu na více úrovních. Témata se dělí do čtyř základních kategorií: zdraví / mysl / tělo / trend

10.55 — 11.25
3 klíčové věci, které o drogách nevíte
zdraví
Bc. Lukáš Bechyně
11.25 — 11.40
Neničme se při běžných pohybech každodenního života (Crossfit jako průvodce správnými pohybovými návyky)
tělo
Bcs. Tomáš Bizoň
11.40 — 11.55
Proč je Crossfit vhodný/nutný skrz generace? Protože co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš
tělo
Ladislav Vaško
11.55 - 12.35
Hormonální jógová terapie podle Dinah Rodrigues
mysl
Bc. Adéla A. Bavlšíková / Petr Bavlšík
12.35 — 13.05
Životní styl a duševní zdraví
mysl
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
13.05 — 13.30
Víme skutečně co jíme?
zdraví
Ing. Hana Střítecká, Ph.D.
14.30 - 15.00
Zdravá výživa - zdravé dítě - můžeme toto ovlivnit?
zdraví
MUDr. Věra Budková
15.00 - 15.30
Kojení a jeho podpora
zdraví
Bc. Romana Gogelová
11.30 — 12.00
Očkování a co od něj lze očekávat
zdraví
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
12.00 — 12.30
Zero waste v praxi (aneb jak začít redukovat odpad a nezbláznit se z toho)
trend
Ing. Jan Petrovič / Ing. Šárka Petrovičová
12.30 - 13.00
Voda není jen H2 a O; aneb co vše dnes obsahuje voda v řece!
zdraví
RNDr. Marek Liška. Ph.D.
13.00 — 13.30
Dopady špatného partnersví na zdraví a jak tomu předcházet (výzkumy, pozitivní a negativní dopady, faktory ovlivnujici spokojenost)
mysl
PhDr. Petr Kačena
13.30 — 14.00
Psychoanalýza aneb jak najít smysl života
mysl
Mgr. Karel Malimánek
14.00 — 14.30
Fytofarmaka v léčbě infekčních onemocnění
zdraví
PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, PhD.

Workshop

Mikrobiom ve vztahu ke zdraví a nemoci
V rámci přednášky se zaměříme na sdělení nových poznatků týkajících se střevní mikroflóry (mikroflóra placenty, ovlivnění mikroflóry okolním prostředním). Část přednášky bude věnována vztahu střevního mikrobiomu a vybraných onemocnění. Bude shrnuta problematika střevního mikrobiomu a jejího vztahu k nealkoholickému ztučnění jater a funkci ledvin. Dále se zaměříme na vztah střevní mikrobioty a diabetu, idiopatických střevních zánětů a perspektiv fekální transplantace k léčbě vybraných onemocnění.

- RNDr. Petr Ryšávka
Protidrogové primární prevence a vzdělávání.
Workshop navazuje na „3 klíčové věci, které o drogách nevíte“. Dozvíte se například jaké falešné informace o drogách kolují, jak vůbec vzniká závislost na drogách, proč se lidé těžko z drog dostávají nebo proč léčba závislosti nepřináší takové výsledky jaké by měla. Věříme, že vás tato přednáška zaujme svou jednoduchostí a praktickými příklady z praxe.

- Bc. Lukáš Bechyně (Řekni ne drogám – řekni ano životu)

Vstup za lidovku

V ceně vstupenky máte zajištěný vstup na dva dny plné poutavých přednášek, intenzivní workshopy, pop up market a chill out zóny.
Dárek pro prvních 500 příchozích !!!

130 Kč

Partneři

— Hlavní partneři
— Partneři
— Mediální partneři
— Vystavovatelé
— Partner chill out zóny
— Záštita
— Pořadatel