Připravili jsme pro vás další video kurz. Tentokrát se budeme zabývat problematikou provozování a následným převodem lékařské praxe. Seznámíte se se základy provozování soukromé praxe, jejich transformací či prodejem. Věříme, že kurz shrnuje základ toho, co byste měli vědět a na názorných příkladech vám pomůže pochopit celý proces.
Kurz bude dostupný do konce ledna.

Ing. František Elis, daňový poradce a oceňovatel majetku
DO KURZU
POZVÁNKA

Ing. František Elis

Daňový poradce zapsaný v seznamu daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 0056 dne 28.4.1993 s přednostním zaměřením na daňové poradenství pro privátní poskytovatele zdravotních služeb. Od 6.8.2001 oceňovatel majetku pro podnik, specializující se na oceňování lékařských praxí a ekonomické a daňové poradenství jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího. Zajišťuje komplexní služby při transformacích lékařských praxí, provozovaných formou fyzické osoby na obchodní společnost (s.r.o.). Pravidelná publikační činnost v časopise "Informace pro lékařské praxe", autor publikací "Provozování a převod lékařské praxe dle právního stavu" a další...

KURZ / POUZE DO KONCE LEDNA

Určeno pro poskytovatele zdravotních služeb, především pro ty, kteří
jako fyzické osoby uvažují o transformaci na s.r.o.
zvažují převod (prodej) své praxe
lékaře, kteří uvažují o koupi praxe
Délka – 2 hodiny
1. DÍL∙ 14 minut
Poskytování zdravotních služeb fyzickou osobou (OSVČ)
daňová evidence, uplatňování výdajů procentem z dosažených příjmů, ručení, nakládání s majetkem, solidární zvýšení daně, dědění praxe, převod praxe
2. DÍL∙ 14 minut
Poskytování zdravotních služeb prostřednictvím právnické osoby (společnosti s ručením omezeným)
účetnictví, časové rozlišení, ručení, nakládání s majetkem, zdanění, lékař společník jako zaměstnanec, dědění praxe, převod obchodního podílu
3. DÍL ∙ 18 minut
Daňově uznatelné a daňově neuznatelné výdaje a náklady v praxi poskytovatele zdravotních služeb
vymezení daňových a nedaňových výdajů, příklady z praxe, daňové odpisy majetku
4. DÍL ∙ 12 minut
Problematika transformace poskytovatele zdravotních služeb z fyzické osoby na osobu právnickou (s.r.o.)
založení s.r.o., základní kapitál, oprávnění k poskytování zdravotních služeb, provozní řád, desinfekční řád, převod smluv se zdravotními pojišťovnami, pracovní smlouvy
5. DÍL ∙ 16 minut
Stanovení hodnoty lékařské praxe
tržní hodnota, odnímatelný výnos, objektivizované výnosy, objektivizované náklady, čistý výnos, odnímatelný čistý výnos, kapitační míra
6. DÍL ∙ 16 minut
Problematika převodu (prodeje) lékařské praxe poskytovatele zdravotních služeb - fyzické osoby
potencionální kupující, prodejní cena, kupní smlouva, advokátní úschova, daň z příjmů, odvody sociálního a zdravotního pojištění
7. DÍL ∙ 11 minut
Problematika převodu obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným
hodnota obchodního podílu, čistý obchodní majetek společnosti, právní odpovědnost, kontinuita IČ a IČZ
8. DÍL ∙ 15 minut
Výpočet návratnosti finančních prostředků vynaložených na pořízení lékařské praxe
doba návratnosti, faktory zvyšující dobu návratnosti, faktory snižující dobu návratnosti, přepočtené ceny, jednorázový výdaj, daňové odpisy
Na konci tohoto kurzu se budete orientovat v základech provozování lékařské praxe. Budete obeznámeni s tím jak probíhá procese transformace z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným a v neposlední řadě na co se připravit u samotného prodeje privátní praxe, a to jak z pohledu prodávajícího, tak i kupujícího.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Ondřej Havlín
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MUNI / Abstract
MUDr. Jana Haberlová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Mgr. Markéta Štěpančičová
MUDr. Marika Talábová
MUDr. Veronika Sýkorová
MUDr. Jana Adámková
Ing. René Břečťan
Monika Žídková
MUDr. Petra Fuchsová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Bc. Anna Arellanesová
MUDr. Marie Šedivá
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
MUDr. Jméno a přijmení
Název pracoviště / Autor knihy nebo výzkumu / Aktivní v jednotlivych

PARTNEŘI