Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi pozvat vás na druhý webinář s tématem "syndromu CAN“. V prvním webináři na jaře jsme se věnovali týranému, zanedbávanému a zneužívanému dítěti z pohledu diagnostiky, tentokrát se zaměříme na věci procesní - právní rámec, kompetence a povinnosti PLDD ve vztahu k OSPOD a policii. Po přednesených sděleních bude probíhat panelová diskuse, na které vám příslušní odborníci budou odpovídat na vaše dotazy. Věříme, že vás tento „druhý díl“ zaujme stejně jako první a přinese vám opět užitečné poznatky do vašich praxí.

MUDr. Alena Šebková
Předsedkyně OSPDL ČLS JEP
JUDr. Šárka Špeciánová / věnuje se problematice sociálně-právní ochrany dětí a medicínskému právu. Přednáší medicínské právo na 1. lékařské fakultě UK. Je autorkou publikace Ochrana týraného a zneužívaného dítěte a Právního manuálu pro sociálně-právní ochranu dětí (Linde nakladatelství).
Mgr. Andrea Michalcová /
mjr. Mgr. Jan Machuta /
MUDr. Alena Šebková / PLDD z Plzně, od roku 2013 vykonává funkci předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání mediků a mladých lékařů v přípravě na práci PLDD. Je spoluautorkou několika knih a přednáší na konferencích a seminářích.

PROGRAM /14.9.2022

17.30
Zahájení
MUDr. Alena Šebková
17.35
Týrané dítě z pohledu práva
JUDr. Šárka Špeciánová
18.00
Týrané dítě z pohledu OSPOD
Mgr. Andrea Michalcová
18.25
Týrané dítě z pohledu policie
mjr. Mgr. Jan Machuta
18.50
Přestávka
18.55
Panelová diskuze
Přednášející a účastníci
19.30
Zakončení
MUDr. Alena Šebková
Změna programu vyhrazena
registrace zdarma
Přednášky jsou určeny pouze odborníkům ve zdravotnictví, tj. ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat či vydávat (lékař/lékárník).
Akreditace / Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, ohodnocení: 2 kredity.
Odborný garant / MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP
Pořadatel a odborná záštita / Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Organizátor / Ahou Public Relations, s.r.o.
Pozvánka ⮕

PARTNEŘI

Mgr. Sabina Špalková / Project manager
V případě dotazů mě kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 na email sabina@ahoupr.cz nebo telefonicky na +420 737 449 393 Chcete být pravidelně informováni o vzdělávacích programech? Odebírejte novinky přímo do emailu.

Mgr. Lilly Ahou Král / Director
V případě dotazů na partnerství mě kontaktujte na email lilly@ahoupr.cz