Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) neboli syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte je obzvláště závažné a bohužel i aktuální téma. V evropském regionu podléhá násilné smrti až 1 500 dětí ročně. Je to citlivá problematika, a pokud se s tím praktický lékař pro děti a dorost setká, je velmi pravděpodobné, že bude mít nelehký úkol. V tomto webináři se budeme věnovat tématu fyzického, psychického týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání dítěte. Těšit se můžete na celkem čtyři přednášející.
MUDr. Eliška Popelová / pediatrická radioložka z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol. V rámci doktorandského studia se věnuje problematice dagnostiky týraného dítěte. Je autorkou publikace Postavme se na stranu dětí. Doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě.
PhDr. Alexandra Fraňková Machková / klinická psycholožka a psychoterapeutka. Věnuje se dětem a dospělým, kteří se nacházejí v nezvyklém, obtížném či ohrožujícím životním období. Kromě jiného se zaměřuje na diagnostiku a terapii traumatu, problematiku obětí syndromu CAN (děti a dospělé sexuálně či jinou formou zneužívané).
MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA, IFEPAG. / působí v Ústavu pro péči o matku a dítě Podolské nábřeží na pozici vedoucí lékařky ambulance gynekologie dětí a dospívajících. Je soudním znalcem v oboru zdravotnictví, pro odvětví porodnické se specializací dětské gynekologie a gynekologie dospělých. Byla jedním s iniciátorů otevření prvního výslechového centra pro viktimizované děti v Olomouci. Je předsedkyní České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP.
MUDr. Alena Šebková / PLDD z Plzně, od roku 2013 vykonává funkci předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání mediků a mladých lékařů v přípravě na práci PLDD. Je spoluautorkou několika knih a přednáší na konferencích a seminářích.

PROGRAM / 9. 3. 2022

17.00
Zahájení
MUDr. Alena Šebková
17.05
Fyzické týrání
MUDr. Eliška Popelová
17.25
Psychické týrání
PhDr. Alexandra Fraňková Machková
17.45
Zanedbávání a další rizika
MUDr. Alena Šebková
18.05
Sexuální zneužívání
MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA., IFEPAG
18.25
Přestávka
18.30
Panelová diskuze
Přednášející a účastníci
19.00
Zakončení
MUDr. Alena Šebková
Změna programu vyhrazena
registrace ukončena
Přednášky jsou určeny pouze odborníkům ve zdravotnictví, tj. ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat či vydávat (lékař/lékárník).
Akreditace / Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, ohodnocení: 2 kredity.
Odborný garant / MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP
Pořadatel a odborná záštita / Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Organizátor / Ahou Public Relations, s.r.o.
Pozvánka ⮕

PARTNEŘI

Mgr. Sabina Špalková / Project manager
V případě dotazů mě kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 na email sabina@ahoupr.cz nebo telefonicky na +420 737 449 393 Chcete být pravidelně informováni o vzdělávacích programech? Odebírejte novinky přímo do emailu.

Mgr. Lilly Ahou Král / Director
V případě dotazů na partnerství mě kontaktujte na email lilly@ahoupr.cz