PROGRAM

pátek / 9. 10. 2020
7.30 — 8.30 / Workshop a Sebepéče
WS: Základy komunikace závažných zpráv
Irená závadová
Sál: Basso B
Mindfulness
Adam Houska
Sál: Meeting A
Duchovní zastavení
Vítězslav Vurst
Sál: Meeting B
Ranní běh
Marek Uhlíř, Sára Víchová
Venkovní aktivita
8.45 — 9.00 / Zahájení
Ondřej Sláma, předseda ČSPM ČLS JEP a pozvaní hosté
9.00 — 11.10 / Plenární přednášky
The art and science of prognostication
– David Hui, MD
Appropriate care as the outcome of end of life decission making*
– Andrej Michalsen, MD
Cena ČSPM za významný přínos paliativní péči v ČR
– Martin Loučka, Ondřej Sláma
11.30 — 12.30 / Paralelní bloky 1 a Workshop
Lůžkový hospic a jeho místo v systému poskytovatelů paliativní a hospicové péče
garant: Monika Horníková
Sál: Big Hall
Panelová diskuze
– Monika Marková, Jiřina Helíšková, Renata Dercz, Monika Gajdošová
MZČR: Projekt rozvoje nemocniční paliativní péče I
Konziliární týmy v nemocnicích v ČR - kde jsme a co je před námi?
garant: Ondřej Kopecký, Ondřej Sláma
Sál: Conferenza
Psychedelika v paliativní péči
garant: Michal Kouba
Sál: Basso A
Využití psychedelik v paliativní péči
– Jiří Horáček, Anna Bravermanová, Vivian Winkler, Filip Tylš, Tomáš Páleníček
MZČR: Projekt rozvoje mobilní specializované paliativní péče (MSPP) I
Legislativa v domácím hospici
garant: Pavel Svoboda
Sál: Basso B
Legislativní požadavky na poskytovatele zdravotní a sociální služby
– Dagmar Záleská
Za co jsem zodpovědná jako primářka? Co je moje práce?
– Irena Závadová
WS: Jak zvyšovat kompetence pečujících a co dalšího nám takovýto přístup přináší
Jitka Kosíková
Sál: Meeting A
WS: Jak optimalizovat spolupráci mezi nemocnicí a hospicem?
Lucie Hrdličková, Jana Dušánková
Sál: Meeting B
14.00 — 15.00 / Paralelní bloky 2 a Workshop
GIT problematika v paliativní péči
garant: Marek Sochor
Sál: Big Hall
Chronická nevolnost a zvracení
– Jana Michlová
Syndrom maligní střevní obstrukce
– Zuzana Křemenová
Škytavka
– Marek Sochor
MZČR: Projekt rozvoje nemocniční paliativní péče II
Formální nástroje v rukách paliativních týmů - co nám funguje při péči
o pacienty?
garant: Ondřej Kopecký, Adam Houska
Sál: Conferenza
Spiritualita v závěru života
garant: Anna Šourková
Sál: Basso A
Na cestě k plnosti existence za hranicí smrti
– Lucie Vavrušková
Spiritualita nenáboženských lidí v závěru života
– Vítězslav Vurst
MZČR: Projekt rozvoje MSPP II
Organizační struktura domácího hospice
garant: Lena Tomšů
Sál: Basso B
Dobře nastavená organizační struktura jako funkční nástroj pro rozvoj a fungování organizace - teoretický rámec a ochutnávka plánovaného workshopu
– Lena Tomšů
WS: Dobrovolník jako člen multiprofesního týmu (nejen) domácího hospice aneb už jste si pořídili dobrovolníky?
Markéta Novotná, Dagmar Pelcová
Sál: Meeting A
WS: Atemterapie / Možnosti práce s dechem u paliativních pacientů
v terminálních stavech
Sylvia Jäger
Sál: Meeting B
15.15 — 16.30 / Paralelní bloky 3 a Workshop
Kazuistický panel
garant: Irena Závadová
Sál: Big Hall
Chci do hrobu celá
– Kateřina Hanousková
Urgentní zahájení dialýzy u pacientky s demencí - a jak dál?
– Barbora Szonowská
"Domů" - smyslově a mentálně handicapovaná pacientka v péči týmu podpůrné a paliativní péče
– Pavlína Paseková
Paliativní sedace u agitovaného terminálního deliria na běžném gynekologickém oddělení
– Kateřina Cardová
Komunikace s "nekomunikativním" pacientem a vše co z toho může vyplynout
– Lucie Světláková
MZČR: Projekt rozvoje nemocniční paliativní péče III
Konziliární tým v nemocnici - jaké je naše místo a co přinášíme?
garant: Petr Vrzáček, Marie Marečková
Sál: Conferenza
Krajské koncepce paliativní péče
garant: Mahulena Exnerová
Sál: Basso A
MZČR: Projekt rozvoje MSPP III
Nastavení komunikace uvnitř organizace
garant: Lena Tomšů
Sál: Basso B
Jasně nastavené komunikační toky jako funkční nástroj pro rozvoj a fungování organizace - teoretický rámec a ochutnávka plánovaného workshopu
– Lena Tomšů
17.00 — 18.00 / Paralelní bloky 4
Včasná detekce etického problému jako výhoda při jeho řešení
garant: Jaromír Matějek
Sál: Big Hall
Dospělá kazuistika
– Adam Houska, Ondřej Kopecký
Dětská kazuistika
– Mahulena Exnerová, Lucie Hrdličková
Nežádoucí účinky a rizika opioidů
garant: Ondřej Sláma
Sál: Conferenza
Bezpečná léčba opioidy. Reálná možnost nebo jenom zbožné přání?
– Ondřej Sláma
Nežádoucí účinky opioidů a jejich management
– Martin Pachner
Jak je to se závislostí u pacientů s chronickou bolestí léčených opioidy
– Jan Lejčko
Paliativní péče a geriatrický pacient
garant: Ladislav Kabelka
Sál: Basso A
Představení doporučených postupů geriatrické paliativní péče
– Ladislav Kabelka, Zdeněk Kalvach
Geriatrická paliativní péče v Královehradeckém kraji
– Dana Hrnčiariková
Průběh geriatrické paliativní péče - kazuistika, klinické možnosti
– Vendula Mazancová, Markéta Fuchsová, Eliška Štokrová
Paliatr Vysočina a ELFIS, výstupy, organizace GPP
– Ladislav Kabelka
MZČR: Projekt rozvoje MSPP IV
Motivace a manažerské cíle v MSPP
garant: Jitka Kosíková
Sál: Basso B
Vzdělávání jako motivační nástroj (nejen) pro zdravotní sestry
– Jitka Kosíková
Počty pacientů a ošetřovacích dnů - použitelný nástroj pro hodnocení úspěšnosti domácího hospice?
– Pavel Svoboda, Marek Uhlíř
WS: Atemterapie / Možnosti práce s dechem u paliativních pacientů
v terminálních stavech
Sylvia Jäger
Sál: Meeting A
WS: Fenomén vzdání se jídla a pití v paliativní péči – sdílení zkušeností
Jan Soukup
Sál: Meeting B
18.15 — 19.00 / Valná hromada ČSPM (registrace od 18.00 hod.)
sobota / 10. 10. 2020
7.45 — 8.45 / Workshop a Sebepéče
Sympozium generálního partnera
společnost TEVA
Sál: Conferenza
WS: Rodinná rada (konference) – cíle, důvody, efektivní vedení
Ladislav Kabelka, Jaroslav Plvan
Sál: Basso A
WS: Zápis paliativní konzultace v dokumentaci: struktura,
adresáti, autocenzura
Lucie Hrdličková, Michal Kouba
Sál: Basso B
Mindfulness
Karolína Vlčková
Sál: Meeting A
Duchovní zastavení
Matěj Hájek
Sál: Meeting B
Ranní běh
Marek Uhlíř, Sára Víchová
Venkovní aktivita
9.00 — 10.00 / Paralelní bloky 5 a Workshop
Paliativní péče v domovech pro seniory
garant: Matěj Lejsal
Sál: Big Hall
Léčba bolesti
garant: Michal Kouba
Sál: Conferenza
Vybrané aspekty léčby bolesti v paliativním kontextu
– Michal Kouba
Radioterapie v léčbě bolesti v paliativní péči
– Kateřina Dědečková
Intervenční léčba bolesti v paliativní péči
– Michal Matias
State of the art
garant: Zuzana Křemenová
Sál: Basso A
Představení 5 nejvýznamnějších studií v paliativní péči za uplynulý rok
– Zuzana Křemenová, Kateřina Jirsová, Karolína Vlčková, Pavel Svoboda
MZČR: Projekt rozvoje nemocniční paliativní péče I (uzavřené setkání)
garanti: Jitka Kosíková, Ivana Štverka Kořínková
Sál: Basso B
WS: Kameny, světlo, smrtka, aneb posaďme se do lavic
Martina Špinková, Eliška Mlynáriková
Sál: Meeting A
WS: Kompetence sestry v komunikaci - možnosti, limity a úskalí
Kateřina Ledererová, Jana Šrámková
Sál: Meeting B
10.15 — 11.15 / Paralelní bloky 6 a Workshop
Přihlášené příspěvky
garant: Michal Kouba
Sál: Big Hall
Co měříme, když měříme prognostické uvědomování?
– Anna Tučková
Cíle a specifika psychoterapie v paliativní péči
– Iveta Pecnová
Paliativní radioterapie v managementu symptomů pokročilého onkologického onemocnění
– Zdeňka Pechačová
End of life care informační systém (ELFis) - reflexe regionálního systému paliativní péče
– Ladislav Kabelka
Sociální práce v paliativní péči
garant: Kateřina Tichá
Sál: Conferenza
Sociální práce v nemocniční paliativní péči
– Eliška Drahotová, Petra Bartůňková
Jak být nablízku v době karantény
– Pavel Duba
Z deníku sociální pracovnice v době pandemie
– Eva Špallová
Využití metadonu v paliativní péči
garant: Ondřej Sláma
Sál: Basso A
Klinické aspekty využití metadonu v paliativní péči
– Ondřej Sláma
Panelová diskuse: Potřebujeme v ČR pro léčbu bolesti další opioid? Nevystačíme s tím, co máme?
– Irena Závadová, Jana Dušánková, Regina Slámová
Koncepce rozvoje dětské paliativní péče
garant: Jiří Krejčí
Sál: Basso B
Návrh koncepce dětské paliativní péče
– Mahulena Exnerová
Co může přinést konziliární paliativní tým do systému zdravotní péče o děti a proč?
– Lucie Hrdličková
Respitní a dlouhodobá lůžková péče o děti s život limitujícím onemocněním
– Mahulena Exnerová, Jiří Krejčí
WS: Paliativní péče v pobytových sociálních službách
Magdalena Stodolová, Martina Tesařová
Sál: Meeting A
WS: Limitace péče – jak na to?
Ondřej Kopecký
Sál: Meeting B
11.30 — 12.30 / Plenární přednášky
Předání cen za příkladnou praxi v paliativní péči
Metodické doporučení v době pandemie COVID-19 v praxi Cesty domů
– Karolína Pochmanová, Pavel Klimeš
Závěrečné slovo, pozvánka na ČSPM 2021
– Ondřej Sláma, Martin Loučka
* Přednáška bude tlumočena
- Změna programu vyhrazena, program bude průběžně aktualizován.

PROGRAM

Celý program ke stažení ZDE
Situační plán prostor ke stažení ZDE

WORKSHOPY

Na workshop s "volným vstupem" není nutné se hlásit.
V případě naplnění kapacity je možné zapsat se jako náhradník.
Sebepéče: Ranní běh
– Marek Uhlíř, Sára Víchová


Pátek 7:30 - 8:15
Venkovní aktivita
Volný vstup
Jak dokumentovat rozhovor o cílech péče v závěru života?
– Viera Ivanovová, Martin Loučka

Pátek 7:30 - 8:30
Basso B
Rezervace ukončena
Sebepéče: Mindfulness
– Karolína Vlčková


Pátek 7:30 - 8:30
Meeting A
Volný vstup
Sebepéče: Duchovní zastavení
– Matěj Hájek


Pátek 7:30 - 8:30
Meeting B
Volný vstup
Rodinné konference v lůžkovém hospici – sdílení zkušeností
– Jan Soukup, Monika Remešová

Pátek 11:30 - 12:30
Meeting A
Rezervace ukončena
Komunikace v ošetřovatelské péči - možnosti, limity a úskalí
– Jana Šrámková, Kateřina Ledererová

Pátek 11:30 - 12:30
Meeting B

Rezervace ukončena
Rešerše literatury a jak efektivně číst odborné články
– Kristýna Poláková, Karolína Vlčková, Anna Tučková

Pátek 14:00 - 15:00
Meeting B
Rezervace ukončena
Eutanázie a asistované sebeusmrcení zblízka. Co na to já a moje organizace?
– Radka Bužgová, Jaromír Matějek, René Milfait
Pátek 15:15 - 16:30
Meeting B
Rezervace ukončena
Jak udělat z jednotlivců funkční tým
– Jitka Kosíková, Jiří Krejčí


Pátek 17:00 - 18:00
Meeting B
Rezervace ukončena
Sebepéče: Ranní běh
– Marek Uhlíř, Sára Víchová

Sobota 7:45 - 8:15
Venkovní aktivita
Volný vstup
Sebepéče: Mindfulness
– Adam Houska

Sobota 7:45 - 8:30
Meeting A
Volný vstup
Sebepéče: Duchovní zastavení
– Vítězslav Vurst

Sobota 7:45 - 8:30
Meeting B
Volný vstup
Interaktivní workshop o posledních věcech člověka
– Jindřiška Prokopová, Pavel Duba


Sobota 8:45 - 10:00
Meeting A
Rezervace ukončena
K čemu máme zákony a vyhlášky v praxi
– Jitka Kosíková, Pavel Svoboda, Barbora Vráblová


Sobota 8:45 - 10:00
Meeting B
Rezervace ukončena
Základy komunikace závažných zpráv
– Irena Závadová


Sobota 10:15 - 11:15
Basso B
Rezervace ukončena
Memory boxy
– Zdeňka Troníčková


Sobota 10:15 - 11:15
Meeting A
Rezervace ukončena
Jak optimalizovat spolupráci mezi nemocnicí a hospicem
– Lucie Hrdličková, Jana Dušánková

Sobota 10:15 - 11:15
Meeting B
Rezervace ukončena

POSTERY V PŘEDSÁLÍ

Jak měřit kvalitu hospicové péče
Lucie Žáčková

Role psychologa v paliativním týmu
Pavlína Furgaláková

Stabilita ve vnímání prognózy u pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním
Karolína Vlčková, Kristýna Poláková, Anna Tučková, Adam Houska, Martin Loučka

Statistika práce týmu podpůrné a paliativní péče v ÚHKT
Michal Kouba, Jindřich Polívka, Martina Klejnová, Zuzana Zapletalová, Eva Rajchmanová, Monika Hladíková, Veronika Dostálová, Tereza Fenclová, Alice Šimková, Matěj Hájek


Paliativní sedace u agitovaného terminálního deliria na běžném gynekologickém oddělení
Kateřina Cardová

Komplexní doprovázení rodiny čekající dítě s život limitující vadou (acranius) - příklad dobré praxe spolupráce zdravotnických a psychosociálních služeb při péči o bio-psycho-socio-spirituální wellbeing rodiny
Jana Marková, Hana Doskočilová

Revize farmakoterapie a podpora lékové compliance pacientů v paliativní onkologické péči– role klinického farmaceuta v paliativním týmu
Martina Novosadová, Stanislav Filip

Riziko polypragmazie a compliance ve včasné paliativní onkologické péči –jak hodnotit a předcházet?
Stanislav Filip, Martina Novosadová, Veronika Molnárová, Adéla Zelbová, Dagmar Švecová

Jaký význam má zařazení jednoduchého doplňku výživy ve včasné paliativníonkologické péči? – pilotní studie
Alena Tichá

REGISTRACE

Mgr. Sabina Špalková / Project manager
V případě dotazů mě kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 na email sabina@ahoupr.cz nebo telefonicky na +420 737 449 393 Chcete být pravidelně informováni o vzdělávacích programech? Odebírejte novinky přímo do emailu.