První díl : intro

MUDr. Alena Šebková
předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Co znamená "být lékař"

Vzdělávací projekt - lékaři lékařům.
Sdílejte své zkušenosti a učte se navzájem to nejlepší z praxe.
Druhý díl : intro

MUDr. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
místopředsedkyně ČVS ČLS JEP a vědecký sekretář OSPDL ČLS JEP

Očkování nedonošených dětí

Vzdělávací projekt – novinky, vědomosti, praxe "od lékařů k lékařům"
— producent
— obsahový partner
— inzerent

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Ondřej Havlín
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MUNI / Abstract
MUDr. Jana Haberlová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Mgr. Markéta Štěpančičová
MUDr. Marika Talábová
MUDr. Veronika Sýkorová
MUDr. Jana Adámková
Ing. René Břečťan
Monika Žídková
MUDr. Petra Fuchsová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Bc. Anna Arellanesová
MUDr. Marie Šedivá
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
MUDr. Jméno a přijmení
Název pracoviště / Autor knihy nebo výzkumu / Aktivní v jednotlivych