Možná jste někdy slyšeli, že některé drogy nejsou škodlivé, že některé drogy jsou vlastně v pohodě, jedna dávka neuškodí, kouřit trávu je v pořádku a podobné věci. Tyto a podobné informace většinou pocházejí od lidí, kteří buď sami drogy berou, nebo je prodávají a mají z nich profit. Aby se mohl člověk správně rozhodnout, potřebuje správné informace, jinak řečeno fakta.

1) První věc, kterou by měl člověk o drogách vědět, je, že drogy jsou pro lidské tělo jedy. Záleží vždy jen na množství, které do sebe člověk dostane. Jakékoliv množství jedu v těle zabije určitý počet buněk, ať se to člověku líbí, nebo ne. Jak jedy na tělo působí? V malém množství mohou drogy člověka nabudit (stimulovat). Brání se tak, že tělo začne jedy odbourávat. Srdce začne více pumpovat, ledviny a játra začnou více pracovat, tak aby se tělo jedů zbavilo a odbouralo je. To je jeden z hlavních důvodů, proč se člověk cítí po menším množství drogy „nabuzený“. Myslí si, že je nabuzený, ale ve své podstatě se jen tělo brání a chce se zbavit jedu.

Photo by Jair Lázaro on Unsplash

Větší množství drog člověka utlumuje a funguje jako sedativum. Jen si vzpomeňte na opilého člověka, který pije, pije a pije. Postupně se propíjí do většího a většího bezvědomí. Někdy se může stát, že se propije do takového bezvědomí, že najednou leží a usne někde na stole nebo na lavičce. Někdy se také může stát, že se člověk po užití drog pozvrací. Nejedná se o nic jiného než o reakce organismu na množství jedu, které je v těle. Tělo se jednoduše brání a nechce už další jed přijímat. A tak žaludek jed v případě alkoholu vyzvrátí nebo člověk jednoduše usne, aby se tělo bylo schopné s množstvím jedu vypořádat.

Když to člověk s drogami přežene a dá do těla větší množství jedu, než je tělo schopné zvládnout, člověka to jednoduše zabije. Organismus se kvůli velkému množstvím jedu otráví a je konec hry. Takže pravidlo číslo jedna: Všechny drogy jsou jedy.

2) Druhou věcí, kterou by měl člověk vědět, je, že drogy ovlivňují mysl. Aby člověk porozuměl tomu, jak drogy mysl ovlivňují, musí nejprve vědět, jak mysl funguje. Proto si uděláme jedno malé praktické cvičení. Takže vás teď poprosím, abyste na chvíli zavřeli oči a vybavili si kočku. Zavřete oči a vybavte si nějaký zážitek s kočkou…

Zavřeli jste oči a vybavili si kočku? Výborně. Díky tomu můžete vidět, že mysl funguje na principu mentálních obrazových záznamů (obrázků). Někdo kočku viděl jako obrázek, někdo jako film v pohybu. A takto jednoduše mysl funguje. Mysl zaznamenává 25 obrázků za sekundu. Takže když těch obrázků pustíte během jedné vteřiny 25 za sebou, vznikne vám z toho pohyblivý obraz, stejně jako ve filmu.

Problém je, že když si dá člověk do sebe menší nebo větší množství drogy, automaticky se sníží jeho plné vědomí a některé obrázky z dané situace nebo časového období druhý den člověku nejsou k dispozici. Jen si vzpomeňte na to, když měl někdo z vašich přátel po párty či divokém večírku okno. Někdo si pamatuje útržky večera, někdo má okno úplné. Zde vidíte efekt drog na mentální stránku jedince. Lidé, kteří dlouhodobě drogy užívají, mají celkově problém s pamětí, zapomínají, jsou méně spolehliví.

Některé drogy jsou halucinogenní. Člověk jednoduše vidí nebo slyší věci, které neexistují. V mysli se jednoduše pomíchají všemožné obrázky zážitků, informací, zvuků apod. a v hlavě jedince vzniknou halucinace. Problém je v tom, že daný jedinec nikdy neví, která halucinace přijde. Zda přijde ta vědomá, nebo ta nevědomá. S vědomou člověk může „nějak“ pracovat, protože si ji uvědomuje a ví o ní. Ale nevědomá halucinace, to je ruská ruleta. Člověk si myslí, že to, co vidí nebo slyší, je skutečné. Pouze si není plně vědom toho, že to, co vidí nebo slyší, skutečné není. Proto je mnoho případů lidí, kteří si na drogách něco udělají. Např. skočí z okna, z mostu, podřežou se, mají stihománii, že je
někdo sleduje, a podobné věci.

U studentů jsou dokonce vědecky prokázány snížené schopnosti učit se a chápat věci. Proto užívání drog u dětí a dospívající mládeže je velkým problémem. Je potřeba s tím něco dělat a nespoléhat se jen na to, že to někdo udělá za vás. Takže pravidlo číslo dvě zní: Všechny drogy ovlivňují mysl. Nikdy nevíte, co daná droga ve vaší mysli
zapne nebo spustí. Někdy se vám může zapnout taková věc, kterou už nikdy nevrátíte zpět. Takže myslíte si, že to stojí za to? Z mého hlediska ne. Ale odpovězte si raději každý sám za sebe.

Photo by Matthew T Rader on Unsplash

3) Třetí věcí, kterou by měl člověk vědět, je, že drogy zůstávají v těle léta potom, co byly brány. Většina lidí si myslí, že drogy v těle zůstanou několik hodin, několik dní, pár týdnů nebo několik měsíců. Problém je v tom, že drogy těle zůstávají léta po tom, co byly brány. Aby člověk rozuměl tomu, proč drogy tak dlouho v těle zůstávají, musíme se podívat hlouběji pod kůži. V lidském těle jsou drogy rozváděny krví žílami a je v podstatě jedno, zda se droga do těla dostala vypitím, vykouřením, šňupnutím nebo vpichem do žíly. Každá droga se prostě dostane do krevního řečiště.

Stěny žil jsou propustné. Proto se mohou zbytky drog ukládat do tukových tkání a zůstat tam několik let. Většina drog, kromě alkoholu, jsou drogy, které se rozpouštějí a ukládají v tukových tkáních. Proto v těle mohou zůstat mnoho, mnoho let. Tuky jsou jednoduše jako houba, která do sebe všechny zbytky drog a další toxické látky natáhne a pěkně si je uloží. A tak lidé, kteří drogy užívají, mají tyto tukové tkáně plné zbytků drog.

Člověk kvůli užívání drog může později zažívat „flashbacky“ (flash = blesk, back = zpět). Jedná se o momenty, kdy si člověk připadá opět jako na drogách, ale on drogy už nebere. Tyto stavy má kvůli tomu, že vyvinul nějakou fyzickou aktivitu a tělo začalo tuky spalovat. Kvůli tomu se některé zbytky drog mohou kdykoliv vyplavit zpět z tuků do krve, a proto si člověk přijde, jako by byl opět na drogách. Daná osoba může poté pociťovat chutě dát si znovu, anebo se může fyzicky či psychicky z ničeho nic cítit zle.

Proto se také mnoho lidí do drogové závislosti vrací. Udržet sílu nad fyzickými a mentálními účinky drog z minulosti, které kolují v těle, není vůbec jednoduché, a proto je lepší drogy do těla vůbec nedávat. Takže posledních z klíčových věcí, kterou by měl každý člověk vědět, je, že drogy zůstávají v těle léta po tom, co byly brány.

Více informací naleznete na našich webech:


- rekninedrogam.cz
- drogy.cz
- syntetickedrogy.cz
- ritalin.cz
- narconon.cz/about-narconon

Bc. Lukáš Bechyně – ředitel / ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z. s.