Na preventivní prohlídky chodíme se svými dětmi zcela automaticky – stejně jako naši rodiče chodili s námi. Jenže v dospělosti tak nějak nemáme potřebu. Jsme přece zdraví, říkáme si. Přitom právě prevence, která je u nás navíc plně hrazena z veřejného pojištění, může odhalit nejen začínající onemocnění, ale pracuje už i s riziky. I přesto ji využívá jen 20 % populace.


Na provedení preventivní prohlídky a screeningového vyšetření hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění má nárok každý pojištěnec, který je registrován u příslušného lékaře. Na všeobecnou preventivní prohlídku vaším registrujícím praktickým lékařem máte nárok vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení předchozí prohlídky. Obsahem této preventivní prohlídky je vždy doplnění údajů do anamnézy, kontrola očkování a dále kompletní fyzikální vyšetření, včetně měření krevního tlaku a orientačního vyšetření zraku a sluchu. Pravidelnou součástí prevence je i vyšetření moči diagnostickým papírkem, kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění. Ve věku 30, 40, 50 a 60 let se při preventivní prohlídce provádí i laboratorní vyšetření hladiny krevních tuků, ve věku 30 let a od 40 let pak ve dvouletých intervalech i vyšetření hladiny krevního cukru. Vyšetření EKG se provádí ve 40 letech a dále pak pravidelně ve čtyřletých intervalech. Od 50 let věku ve čtyřletých intervalech máte v případě, že trpíte cukrovkou, vysokým tlakem nebo srdečním onemocněním, nárok na laboratorní vyšetření funkce ledvin.


Předejděte rizikům

Výskyt onkologických onemocnění bohužel stoupá. Čím jsme starší, tím jsme vystaveni vyšším rizikům. I proto se do preventivních prohlídek zahrnuje i onkologická péče. Gynekolog má povinnost vystavit ženám od 45 let jednou za dva roky žádanku na mamografický screening mléčné žlázy, aby vyloučil nádorové onemocnění, popřípadě jej zachytil v raném stádiu, ve kterém se daleko lépe léčí. Vyskytuje se nejčastěji u mužů a žen nad 55 let věku, z tohoto důvodu se doporučuje podstoupit test na okultní krvácení, díky kterému mohou lékaři odhalit krev ve stolici. To může znamenat počáteční stádia rakoviny tlustého střeva a konečníku. Jako alternativa pak může být pacientovi ve věku od 55 let nabídnuta možnost kolonoskopického vyšetření, které je zcela bezbolestné a vysoce přesné. V případě, že vyšetření je v pořádku, provádí se pak další v odstupu 10 let.


Preventivní prohlídky u gynekologa 

Gynekologická preventivní prohlídka se provádí poprvé v 15 letech věku dívky a dále pak pravidelně jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení předchozí. Jejím obsahem je doplnění anamnestických údajů a kompletní gynekologické vyšetření, včetně odběru materiálu ke screeningovému vyšetření děložního čípku a závěrečného poučení. Při první prohlídce byste měla být poučena o nutnosti samovyšetřování prsů, včetně předvedení techniky samovyšetření a jejího nácviku. Ženy od 45 let věku obdrží ve dvouletých intervalech doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření (pokud toto doporučení již nevystavil praktický lékař) a event. pokud již nebylo toto vyšetření provedeno praktickým lékařem, je ženám od 50 let provedeno vyšetření na možné skryté krvácení ve stolici speciálním testem dle stanovených intervalů.


Preventivní zubní prohlídky

Zubní preventivní prohlídku hradí zdravotní pojišťovna 2x ročně s tím, že další preventivní prohlídka by měla proběhnout zpravidla po uplynutí 5 měsíců po provedení předchozí. Obsahem zubních preventivních prohlídek u dospělých je vyšetření stavu chrupu a celé dutiny ústní, včetně poučení o správné hygieně dutiny ústní.

Jste-li těhotná žena, máte nárok na dvě prohlídky v průběhu těhotenství, v rámci kterých byste měla být navíc poučena o nutnosti zajistit zubní preventivní prohlídky svého dítěte, a to první mezi šestým až dvanáctým měsícem jeho věku.


OZP