WORKSHOPY

Komunikace o prognóze
pátek / 11.30 / Salonek 1

MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, Praha
MUDr. Adam Houska, Cesta domů, Centrum paliativní péče, Praha

Jak dobře komunikovat o prognóze s nemocným a jeho blízkými. Jak odpovídat na otázku "Doktore, kolik času mi zbývá?". Co když se nemocný neptá? A jak dobře postupovat, když v rámci rodiny existují zcela odlišné pohledy a potřeby?
Mám zájem
Komunikace o (ne)resuscitaci
pátek / 11.30 / Salonek 2

MUDr. Ondřej Kopecký, Centrum paliativní a podpůrné péče, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Každý lékař a zdravotník se opakovaně učí, jak provádět resuscitaci. Nikdy se ale neučil, jak komunikovat s pacientem situace, kdy prováděna nebude. Přesto je kardiopulmonální resuscitace je prováděna jen u malé části pacientů umírajících ve zdravotnických zařízeních.Komunikační workshop zprostředkuje tipy pro vedení takto komplikované komunikace, umožní praktický nácvik a představí relevantní data k problematice.
Mám zájem
Komunikace o ukončení protinádorové léčby
pátek / 14.30 / Salonek 1

MUDr. Lukáš Pochop, Masarykův onkologický ústav, Brno
Mgr. Radka Alexandrová, Masarykův onkologický ústav, Brno

Ukončení protinádorové léčby a přechod na symptomatický paliativní přístup je z komunikačního hlediska  jedním z nejnáročnějších přechodů v průběhu onkologické léčby.  Mění se kontext, je nutné nově pojmenovat cíle léčby a péče.  V rámci interaktivního semináře budou prezentovány praktické tipy, jak o ukončení protinádorové léčby  s pacientem  a jeho blízkými komunikovat, jak pracovat na plánu paliativní péče a jaká rizika a pasti s sebou tento proces nese.
Mám zájem
Pacient se srdečním selhání v paliativní péči
pátek / 14.30 / Salonek 2

MUDr. Martin Gřiva, Ph.D., Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Dr. iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D., Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Pokroky v akutní kardiologii a využití různých přístrojů u pacientů s chronickým srdečním onemocněním s sebou přináší situace, které jsou novou výzvou pro kardiology, paliatry i český právní systém, jenž na tuto problematiku není zcela připraven. Kde končí možnosti kardiologie, kde se otevírá prostor pro paliativní péči, jaké problémy přináší implantace jednotlivých přístrojů v závěru života, jaké jsou limitace českých zákonů v této oblasti, co je již z pohledu českého práva tzv. “za hranou” nebo jaký hrozí postih, jsou nějaké vyhlídky do budoucna…? I na tyto otázky se pokusí workshop odpovědět.
Mám zájem
Mezioborová komunikace
pátek / 16.30 / Salonek 1

MUDr. Ondřej Kopecký, Centrum paliativní a podpůrné péče, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Úlohou paliatra zejména při časné intervenci jsou kromě dobré symptomové intervence zejména anticipace průběhu onemocnění a příprava plánu pro zhoršení stavu, podpora pacienta při formulaci léčebných cílů a preferencí a zajištění adekvátní návaznosti péče a podpory v kontextu pokročilého onemocnění. Logickou součástí je pak schopnost vést odbornou komunikaci s dalšími ošetřujícími obory a nalézt konsensus na způsobu poskytované péče.Workshop mezioborové komunikace poskytne tipy, jak vést komunikaci s kolegy z ostatních klinických oborů, tak aby byla efektivní a současně respektovala specifické potřeby pacientů i jednotlivých ošetřujících zdravotníků. Součástí workshopu je praktický nácvik založený na reálných kazuistikách.
Mám zájem
Jak komunikovat o hospicové péči
pátek / 16.30 / Salonek 2

MUDr. Zuzana Křemenová, FN Královské Vinohrady, Praha
Mgr. Kateřina Ledererová, FN Královské Vinohrady, Praha

Workshop se praktickým způsobem zabývá komunikací s pacientem a jeho rodinou v situaci, kdy je mu nabízena hospicová péče.
Důraz je kladen na emoční, komunikační a etickou problematiku, která je s tím spojená.
Mám zájem
Je můj zármutek normální”? Podpora a edukace pozůstalých.
sobota / 7.45 / Salonek 1

Mgr. Veronika Drnková, Cesta domů, Praha

Workshop se zaměřuje na způsoby, kterými lze podpořit a zároveň edukovat pozůstalého, který má pochybnosti o normalitě prožívání zármutku bezprostředně po ztrátě a s časovým odstupem. Pracovat budeme formou příkladů klientů ve fázi akutního zármutku v porovnání s klienty ve fázi perzistentního/komplikovaného zármutku. V rámci společné diskuze identifikujeme rizikové faktory a navrhneme postup práce s jednotlivými klienty.
Mám zájem
Úhradový mechanismus 926 - jak na něj?
sobota / 7.45 / Salonek 2

MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, Praha

Co to vlastně vůbec mobilní/domácí hospic je? Co všechno musí poskytovatel mobilní specializované paliativní péče splňovat, aby mohl žádat o úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění?
Mám zájem
Názory pacientů s progresivním neurologickým onemocněním a jejich rodin na péči na konci života
sobota / 9.30 / Salonek 1

PhDr. Mgr. Radka Kozáková, Ph.D.
Mám zájem