PEDIATRICKÁ AKADEMIE

Tradiční cyklus seminářů pro praktické lékaře pro děti a dorost se bude tento rok zabývat tématy očkování rizikových dětí, vzácná onemocnění a spolupráce rodin a pacientských organizací.
REGISTRACEPOZVÁNKA
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jako každý rok vás zveme k účasti na již tradičním cyklu seminářů Pediatrické akademie. Stejně tak tradičně je na programu téma očkování, tentokrát z pohledu jeho nejasností u rizikových dětí. V této oblasti je stále co řešit, zvlášť v prostředí klesající proočkovanosti a alternativních názorů...

Druhým nosným tématem budou vzácná onemocnění. Toto téma nesmíme považovat za okrajové, neboť mnohý z nás má ve své ordinaci dítě, které se s takovým onemocněním potýká. Na nás, lékařích dětské primární péče je, abychom odhalili diagnózu včas, abychom pokud nemůžeme nemoc vyléčit, pomohli alespoň jejímu nositeli k co nejkvalitnějšímu životu. A je třeba mít na paměti, že i některá onemocnění, která jsme považovali za onemocnění věku dospělých, mohou nést první příznaky již u dětí v našich ordinacích.

Novinkou letošního cyklu bude i představení konkrétní spolupráce rodiny a také spolupráce s pacientskými organizacemi. To považuji za naprosto zásadní, protože si můžeme pomoci vzájemně – ve prospěch handicapovaných dětí.

Odborný garant: MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP
Odborná záštita: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Pořadatel a organizátor: Ahou Public Relations, s.r.o.
— Akreditace
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK. Akce je ohodnocena 3 kredity ČLK.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Ondřej Havlín
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MUNI / Abstract
MUDr. Jana Haberlová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Mgr. Markéta Štěpančičová
MUDr. Marika Talábová
MUDr. Veronika Sýkorová
MUDr. Jana Adámková
Ing. René Břečťan
Monika Žídková
MUDr. Petra Fuchsová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Bc. Anna Arellanesová
MUDr. Marie Šedivá
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
MUDr. Jméno a přijmení
Název pracoviště / Autor knihy nebo výzkumu / Aktivní v jednotlivych

PROGRAM

— Předsedající MUDr. Jméno a přijmení
— První blok
16.30 — 17.00
Registrace
Jméno autora
17.00 — 17.30
Video úvod
Kazuistika invazivního meningokokového onemocnění u mladé studentky
Regionální  zástupce OSPDL ČLS JEP / MUDr. Jana Pazderková
17.30 — 18.15
Očkování rizikových skupin dětí
MUDr. Veronika Sýkorová (Horáková) / MUDr. Zlatava Jirsenská
18.15 — 18.25
Přestávka
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Přestávka
— Druhý blok
Program bude upřesněn v lednu 2019
Registrace na místě od 16.00
Odborný program od 17.00 do 20.00
18.25 — 18.40
Zkušenosti s očkováním proti meningokokům v praxi PLDD - komerční sdělení
MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová
18.40 — 19.00
SMA – spinální svalová atrofie
MUDr. Jan Staněk / MUDr. Petra Fuchsová / MUDr. Ondřej Havlín / MUDr. Marie Šedivá / MUDr. Jana Haberlová
19.00 — 19.25
Včasné odhalení roztroušené sklerózy u dětí - kazuistiky
MUDr. Marika Talábová / MUDr. Iva Obhlídalová / MUDr. Jana Adámková / MUDr. Olga Zapletalová
19.25 — 19.50
Monika Žídková / Kateřina Uhlíková / Olga Kreníková / Ing. René Břečťan / Eva Luermanová / Mgr. Markéta Štěpančičová / Bc. Anna Arellanesová
19.50 — 20.00
Odborná diskuze
20.00
Večeře
Jméno autora

TERMÍNY A MÍSTA

Ostrava
Imperial Hotel, Tyršova 6
5.3.2019
Plzeň
Primavera, Nepomucká 128
7.3.2019
České Budějovice
Clarion Congress, Pražská tř. 14
12.3.2019
Hradec Králové
Adalbertinum, V. náměstí 32
14.3.2019
Brno
Holiday Inn, Křižovského 20
21.3.2019
Liberec
Hotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3
26.3.2019
Praha
Paspův Sál, Nádražní 43/84
11.4.2019
Název města / 00.00.00
00.00.00

HISTORIE

Pediatrické Akademie je velice úspěšná vzdělávací platforma, jejiž historie sahá do roku 2013.
2904 absolventů
Pediatrickou Akademii absolvovalo celkem 2904 lékařů.
41 sálů
Přednášky se uskutečnily ve 41 sálech po celé České republice.
145 hodin
Celkem lektoři odpřednášeli přes 145 hodin.
96% spokojenost
Akademie naplnila očekávání 96% absolventů.
43 přednášejících
V programech bylo zahrnuto 43 lektorů z různých oborů a specializací.
9189 kreditů
Odborná společnost udělila absolventům 9189 kreditů za jejich účast.
158 přednášek
Přednášky pokaždé přinesly nové podněty pro odbornou diskuzi.
76% absolventů se vrací
Program je každý rok jiný a absolventi se na akademii rádi vrací.

REGISTRACE

— Vstup pro členy
Lékař OSPDL ČLS JEP
Registrace zahrnuje odborný program, vstup na výstavu firem, občerstvení a propagační materiály
300 Kč
— Platba na místě
600 Kč
REGISTRACE
— Vstup pro nečleny
Lékař
Registrace zahrnuje odborný program, vstup na výstavu firem, občerstvení a propagační materiály
500 Kč
— Platba na místě
800 Kč
REGISTRACE
— Zvýhodněný vstup
Rezident
Registrace zahrnuje odborný program, vstup na výstavu firem, občerstvení a propagační materiály
0 Kč
— Platba na místě
300 Kč
REGISTRACE

Online registrace se uzavírá dva dny před akcí, poté je možné se registrovat na místě.

PARTNEŘI

— Partner programu
— Partner programu
— Partner programu
— Partner programu
— Partner programu
— Partner programu
— Generální partner
— Generální partner
— Hlavní partner
— Hlavní partner
— Odborná záštita
— Akreditace
— Generální partner
— Hlavní partner
— Partner
— Odborná záštita
— Akreditace
— Organizátor a pořadatel