Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jako každý rok pro Vás připravujeme celostátní konferenci a věříme, že se budeme moci setkat v Plzni v termínu 17. - 18. 9. 2021.
Naučili jsme se v průběhu uplynulého roku intenzivně využívat distanční formy komunikace i odborného sdílení. Všichni jsme také pokračovali ve své snaze poskytovat dobrou péči lidem s těžkou nemocí i v závěru života, podobně jsme pokračovali v úsilí o dobrý rozvoj našeho oboru. Moc si přejeme, abychom se jako členové či příznivci paliativní medicíny zase mohli setkat i osobně, vzájemně povzbudit, poučit nebo potěšit. Na takové setkání odborné i přátelské Vás všechny zveme do plzeňského Parkhotelu, kde se, jak doufáme, bude 17. - 18. 9. konat konference ČSPM ČLS JEP.

Těšíme se, že budeme moci osobně přivítat i zahraniční řečníky, které pro Vás oslovil programový výbor. Neumíme však zcela předvídat budoucnost, a proto připravujeme více scénářů průběhu konference. Přizpůsobíme se tak konkrétním podmínkám, které nastanou. V současné chvíli zvažujeme možnosti setkání s osobní účastí, setkání distančního nebo i setkání s kombinací prezenční i distanční účasti.
Sledujte tedy prosím web, Facebook i zpravodaj naší společnosti, budete tak nejlépe v obraze.

Jménem vedení společnosti Vás zdravím a těším se na setkání s Vámi všemi.

MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM ČLS JEP
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je garantována ČAS.
Ohodnocení ČLK za pasivní účast: 12 kreditů. Odborný garant: MUDr. Irena Závadová, místopředsedkyně ČSPM ČLS JEP.
Konference se koná pod záštitou Ministra zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a záštitou hejtmanky Plzeňského kraje doc. PaeDr. Ilony Mauritzové, Ph.D.
Záštitu převzali /
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR
Kancelář hejtmana Plzeňského kraje

PROGRAMOVÝ VÝBOR

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
MUDr. Irena Závadová
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
MUDr. Michal Kouba
doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Mgr. Monika Marková

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Mgr. Marek Uhlíř
MUDr. Sára Víchová
Mgr. Sabina Špalková
Mgr. Lilly Ahou Král
Ing. Oktavián Provazník
Hrazeno z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277, v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

AKTIVNÍ ÚČAST

Děkujeme za zaslané příspěvky k aktivní účasti.

Kazuistika / Odborné sdělení / Workshop


Vyplněné formuláře prosíme posílejte elektronicky na e-mail aktivni.ucast@paliativnimedicina.cz do 7.6.2021.
Výsledky hodnocení všech přihlášených příspěvků budou zveřejněny do 23.6.2021.

Těším se na setkání v Plzni!
Martin Loučka, vědecký sekretář ČSPM

MÍSTO KONÁNÍ

Congress Center Parkhotel Plzeň

Veřejná doprava
tramvajová zastávka: "Borský park" – 4
autobusová zastávka: "Sídliště Bory" – 14, 16, 30
autobusová zastávka: "U Luny" – 14, 16, 23, 26, 32, 36, N1, N4
U Borského parku 2791, Plzeň

doprovodný program

Termín: pátek 17. 9. 2021
Odjezd autobusů od hotelu v 19:00 a zpět do hotelu ve 23:00.
Pro účastníky konference je připravena doprava autobusy přímo od hotelu k restauraci Na Spilce a zpět. Těšit se můžete na výborné tradiční české menu ve stylové plzeňské restauraci, která používá čerstvé a lokální suroviny. Restaurace se nachází v unikátních prostorách bývalého kvasného sklepa tzv. spilky, v budově na nádvoří věhlasného pivovaru Plzeňský prazdroj. Pivovarská atmosféra je cítit v každém doušku pečlivě ošetřeného tankového piva Pilsner Urquell. Více o restauraci Na Spilce zde.
REGISTRACE

Epidemiologická opatření

odbavení při vstupu

Rádi bychom Vás v souvislosti s registrací na konferenci požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká způsobu doložení bezinfekčnosti stran covid-19 pro účast na akci. Vámi vyplněné údaje nám pomohou k tomu, abychom Vás rychleji odbavili při vstupu do kongresových prostor.

Na konferenci si s sebou přineste certifikát o očkování či o provedeném testu (PCR či antigenní), který byl proveden na oficiálním odběrovém místě.


Epidemiologická opatření na konferenci průběžně konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí.

doprovodný program

Termín: pátek 17. 9. 2021
Odjezd autobusů od kongresového hotelu v 19:00 a zpět do hotelu ve 23:00.

Pro účastníky konference je připravena doprava autobusy přímo od kongresového hotelu k restauraci Na Spilce a zpět. Těšit se můžete na výborné tradiční české menu ve stylové plzeňské restauraci, která používá čerstvé a lokální suroviny. Restaurace se nachází v unikátních prostorách bývalého kvasného sklepa tzv. spilky, v budově na nádvoří věhlasného pivovaru Plzeňský prazdroj. Pivovarská atmosféra je cítit v každém doušku pečlivě ošetřeného tankového piva Pilsner Urquell. Více o restauraci Na Spilce zde.

Doprovodný program není součástí registračního poplatku.

CENÍK

REGISTRACE
registrace na místě nebude možná

Platba do*
30. 6. 2021
7. 9. 2021
Lékař člen ČSPM ČLS JEP
2 300 Kč
3 300 Kč
Lékař
2 700 Kč
3 300 Kč
Lékař / aktivní účast **
0 Kč
0 Kč
Nelékař člen ČSPM ČLS JEP
1 500 Kč
2 300 Kč
Nelékař
1 900 Kč
2 300 Kč
Nelékař / aktivní účast **
0 Kč
0 Kč
Student ***
800 Kč
2 300 Kč
Příspěvek s posterem
1 500 Kč
* Termín do kdy by měla být na účet agentury odeslána požadovaná finanční částka, uvedená na zálohové faktuře.
** Kategorie pro vybrané přihlášené příspěvky. V případě nepřijetí prezentace bude účastník přeřazen do odpovídajícího tarifu bez aktivní účasti, anebo tarifu prezentace s posterem za cenu 1 500 Kč.
*** Tarif pro studenty je k dispozici pouze do vyčerpání 50 registrací a pouze do 30. 6. 2021.

V rámci registračního poplatku
Vstup na odborné přednášky
Páteční oběd a coffee breaky po oba dva dny
Nad rámec registračního poplatku
Účast na pátečním get-together setkání s večeří - vč. dopravy od hotelu do restaurace Na Spilce a zpět
200 Kč
Účast na pátečním get-together setkání s večeří pro doprovod - vč. dopravy od hotelu do restaurace Na Spilce a zpět
450 Kč
Sobotní oběd (menu)
270 Kč
Přepis registrace (změna jména registrované osoby) ****
150 Kč
**** Možné provést pouze prostřednictvím emailu na sabina@ahoupr.cz
Storno podmínky registrace
od 1. 7. 2021
od 1. 8. 2021
Storno poplatky z celkové ceny objednaných služeb
50 %
100 %

UBYTOVÁNÍ

Není součastí registračního formuláře. Objednávejte přímo na recepci hotelu.

Congress Center Parkhotel Plzeň

KAPACITA UBYTOVÁNÍ NAPLNĚNA
Adresa: U Borského parku 2791, Plzeň
Kontakt: Recepce hotelu rezervace@parkhotel-czech.eu / tel: 608 111 702, s heslem pro komunikaci "ČSPM2021". V ceně ubytování je zahrnuta bufetová snídaně.
Check-in 14.00 hod. / Check-out 11.00 hod.
Ceník ubytování
do 31. 7. 2021
do 10. 9. 2021
Jednolůžkový - standardní
1 850 Kč
2 000 Kč
Dvoulůžkový - standardní
2 250 Kč
2 400 Kč
Jednolůžkový - superior
2 250 Kč
2 400 Kč
Dvoulůžkový - superior
2 750 Kč
2 900 Kč
Junior apartment jednolůžkový
2 390 Kč
2 540 Kč
Junior apartment dvoulůžkový
2 990 Kč
3 140 Kč
Business apartment jednolůžkový
3 390 Kč
3 540 Kč
Business apartment dvoulůžkový
4 190 Kč
4 340 Kč
Storno podmínky ubytování
od 1. 8. do 17. 8.
50 %
od 18. 8. do 9. 9.
75 %
od 10. 9. do 17. 9.
100 %

Hotel Ibis Plzeň

Adresa: Univerzitní 65, Plzeň
Kontakt: Recepce hotelu H6734-RE@accor.com s heslem pro komunikaci "ČSPM2021". V ceně je zahrnuta bufetová snídaně.
Check-in 14.00 hod. / Check-out 11.00 hod.
Veřejná doprava: autobusová zastávka: "Borské pole" do zastávky "Sídliště Bory" – linka 30 / délka jízdy 15 minut
Ceník ubytovnání
Jednolůžkový pokoj
1 500 Kč
Dvoulůžkový pokoj
1 700 Kč
Třílůžkový pokoj
2 020 Kč
do 1. 7. 2021

PARTNEŘI

Děkujeme všem za podporu konference.

Mgr. Sabina Špalková / Project manager
V případě dotazů mě kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 na email sabina@ahoupr.cz nebo telefonicky na +420 737 449 393 Chcete být pravidelně informováni o vzdělávacích programech? Odebírejte novinky přímo do emailu.

Registrace ukončena