9. - 10. 10. 2020 / Plzeň
Congress Center Parkhotel
Kapacita naplněna - 500 míst
9. - 10. 10. 2020 / Plzeň
Congress Center Parkhotel
Kapacita naplněna - 500 míst
Vzhledem k usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 958 není možné, aby se konference ČSPM uskutečnila v plánovaném termínu 9. - 10. 10. 2020

XII. Celostátní konferenci paliativní medicíny jsme proto s těžkým srdcem zrušili. Čekali jsme na přesné znění usnesení vlády, protože jsme měli připraveno několikero záložních plánů, měli jsme je odkomunikované s hygienickou stanicí, byli jsme připraveni řešit další omezení a požadavky. Našemu rozhodnutí předcházely hodiny telekonferencí, konzultací, debat. Konference byla kompletně přichystána a faktury dodavatelům zaplaceny. Intenzivně jsme spolupracovali s Krajskou hygienickou stanicí Plzeň a byla přijata nadstandardní protiepidemická opatření. S pracovníky Congress Center ParkHotel jsme společně dokázali vyřešit odstupy, systém stravování a další věci v takové míře, abychom pro Vás vytvořili co nejbezpečnější prostředí.

Se stejnou intenzitou, s jakou jsme dosud konferenci připravovali, teď pracujeme na minimalizaci škod pro všechny zúčastněné.

Prosíme, neobracejte se teď na nás s dotazy, které snesou odkladu, protože na ně velmi pravděpodobně nebudeme znát odpovědi - nemáme o moc více informací, než Vy sami. V nejbližších dnech Vám znovu ozveme s aktualizací informací.Milé kolegyně, milí kolegové,

paliativní medicína už v České republice prošla leckterými zvraty a turbulentními obdobími. Pozvánky na každoroční celostátní konferenci paliativní medicíny, které jste touto dobou dostávali do rukou v minulých letech, bylo často možné vnímat i jako pozvánku ke společnému dílu, k debatě o tom, jak se společně postavíme k práci, která čekala náš malý, ale velmi rychle se rozvíjející obor. Paliativní lékaři, sestry, sociální pracovníci a další osobnosti byli na svých pracovištích často v pozici advokátů jednoduchých, ale ještě stále nesamozřejmých principů: důstojnosti života, vědomí jeho konečnosti, otevřené diskuse s pacienty o jejich hodnotách, spolupráce s rodinou, neudržitelnosti současné formy institucionalizované péče o staré křehké pacienty.

Teď ale prožíváme zlomové období: aniž bychom se o to zasloužili, rok 2020 je intenzivním rychlokurzem paliativní péče pro většinu moderních zdravotnických systémů, ten český nevyjímaje. Každý lékař v každé nemocnici musel alespoň chvíli poctivě popřemýšlet na téma přimeřenosti péče, jejího plánování, komunikace cílů péče. Předmětem hlášení a porad se najednou stala osamělost pacientů, souvislosti mezi deliriem a depersonifikací péče a prostředí, úzká spojitost mezi sociálními vazbami pacientů a jejich zdravotním stavem, ale také etické otázky přidělování vzácných zdrojů.

Jak upozorňuje nestor americké paliativní péče a intenzivista Ira Byock, u nás známý i díky své knize “Dobré umírání”, je to zatraceně skvělá příležitost. Celý svět spadl rovnýma nohama do intenzivního kurzu pro smrtelníky, aniž by se do něj zapsal. Doslova každý člověk na planetě musel uvažovat o tom, že ani jeho život nebude trvat věčně. Ještě nikdy nebyla společnost citlivější a otevřenější diskusi o posledních věcech člověka, o vztahu k našim nejzranitelnějším a nejosamělejším. Každému se honila hlavou představa, jaké to musí být, ležet sám mezi přístrojovou technikou, bez lidského kontaktu.

Toto je náš čas, čas paliativní medicíny, která některé odpovědi zná. Čekali jsme dlouho na to, až někdo paliativní přístupy zvedne, uzná, ocení, prosadí. Uprostřed globálního rychlokurzu paliativní péče ale vidíme, že ten, na koho jsme čekali, jsme my.

Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci paliativní medicíny a těšíme se na setkání.

za výbor ČSPM ČLS JEP
Irena Závadová, místopředsedkyně
Marek Uhlíř, předseda organizačního výboru
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je garantována ČAS.
Ohodnocení ČLK za pasivní účast: 12 kreditů. Odborný garant: MUDr. Irena Závadová, místopředsedkyně ČSPM ČLS JEP.
Záštitu převzali /
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR
Kancelář hejtmana Plzeňského kraje

PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
MUDr. Irena Závadová
Mgr. Kateřina Tichá
MUDr. Michal Kouba
MUDr. Ondřej Kopecký
PhDr. Martin Loučka, PhD.


ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Mgr. Marek Uhlíř
MUDr. Sára Víchová
Mgr. Sabina Špalková
Mgr. Lilly Ahou Král
Ing. Oktavián Provazník

AKTIVNÍ ÚČAST

Podobně jako v loňském roce máte možnost přihlásit příspěvek k aktivní účasti a to v několika kategoriích:

Kazuistika / Odborné sdělení / Workshop


Vyplněné formuláře prosíme posílejte elektronicky na e-mail aktivni.ucast@paliativnimedicina.cz do 14.6.2020.
Výsledky hodnocení všech přihlášených příspěvků budou zveřejněny do 30.6.2020.

Těším se na setkání v Plzni!
Martin Loučka, vědecký sekretář ČSPM
Formulář pro přihlášení kazuistiky Formulář pro přihlášení odborného sděleníFormulář pro přihlášení workshopu
Projekt Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277,v rámci OP Zaměstnanost je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je vytvoření prostředí pro zvýšení dostupnosti paliativní péče v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče prostřednictvím vytvoření nového samostatného programu paliativní péče, nastavení a ověření metodik a Standardů zveřejněných ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Ověřením bude, že do konce roku 2026 alespoň 5 nemocnic, ve kterých proběhne v průběhu realizace projektu pilotní testování, bude pokračovat v programu paliativní péče. Vstup na bloky ESF je zdarma.

Projekt Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. Projekt si klade za cíl zlepšit péči o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí, zajistit zdravotní péči na náležité odborné úrovni a zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících v domácím prostředí v ČR. Smyslem projektu je umožnit umírajícím dožít, zemřít v domácím prostředí v přítomnosti blízkých bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života. Vstup na bloky ESF je zdarma.

MÍSTO KONÁNÍ

Congress Center Parkhotel Plzeň

Veřejná doprava
tramvajová zastávka: "Borský park" – 4
autobusová zastávka: "Sídliště Bory" – 14, 16, 30
autobusová zastávka: "U Luny" – 14, 16, 23, 26, 32, 36, N1, N4

Kontakt na recepci hotelu je
rezervace@parkhotel-czech.eu s heslem pro komunikaci "ČSPM2020".
V ceně ubytování je zahrnuta bufetová snídaně. Check-in 14.00 hod. / Check-out 11.00 hod.
U Borského parku 2791, Plzeň

UBYTOVÁNÍ

Hotel ibis Plzeň

Veřejná doprava
autobusová zastávka: "Borské pole" do zastávky "Sídliště Bory" – linka 30 / délka jízdy 15 minut

Pro objednání ubytování kontaktujte recepci hotelu na
H6734-RE@accor.com s heslem pro komunikaci "ČSPM2020".
Objednání ubytování není součástí registračního formuláře.
V ceně je zahrnuta bufetová snídaně. Check-in 14.00 hod. / Check-out 11.00 hod.
Univerzitní 65, Plzeň

doprovodný program

Termín: pátek 9. 10. 2020
Odjezd autobusů od hotelu v 19:00 a zpět do hotelu ve 23:00.

Pro účastníky konference je připravena doprava autobusy přímo od hotelu k restauraci Na Spilce a zpět. Těšit se můžete na výborné tradiční české menu ve stylové plzeňské restauraci, která používá čerstvé a lokální suroviny. Restaurace se nachází v unikátních prostorách bývalého kvasného sklepa tzv. spilky, v budově na nádvoří věhlasného pivovaru Plzeňský prazdroj. Pivovarská atmosféra je cítit v každém doušku pečlivě ošetřeného tankového piva Pilsner Urquell. Více o restauraci Na Spilce zde.
REGISTRACE

CENÍK

REGISTRACE

platba do*
31. 7. 2020
25. 9. 2020
Na místě**
Lékař člen ČSPM ČLS JEP
2 300 Kč
3 300 Kč
3 800 Kč
Lékař
2 700 Kč
3 300 Kč
3 800 Kč
Lékař / aktivní účast ***
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Nelékař člen ČSPM ČLS JEP
1 500 Kč
2 300 Kč
3 800 Kč
Nelékař
1 900 Kč
2 300 Kč
3 800 Kč
Nelékař / aktivní účast ***
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Student ****
Příspěvek s posterem
800 Kč
1 500 Kč
2 300 Kč
3 800 Kč
* Termín do kdy by měla být na účet agentury odeslána požadovaná finanční částka, uvedená na zálohové faktuře.
** V případě naplněné kapacity akce nebude registrace na místě možná.

*** V případě nepřijetí prezentace bude účastník přeřazen do odpovídajícího tarifu bez aktivní účasti, anebo tarifu prezentace s posterem za cenu 1200 Kč.
**** Tarif pro studenty je k dispozici pouze do vyčerpání 50 registrací a pouze do 31. 7. 2020.

V rámci registračního poplatku
Vstup na odborné přednášky
Oběd v pátek a coffee breaky po oba dva dny
Večeře v pátek včetně dopravy od hotelu na místo konání a zpět
Nad rámec registračního poplatku
Oběd v sobotu (probíhá po ukončení konference)
Večeře v pátek včetně dopravy od hotelu do restaurace Na Spilce a zpět pro doprovodnou osobu
250 Kč
450 Kč
Přepis registrace (změna jednoho jména registrované osoby) od 1.9.2020
150 Kč
Storno podmínky registrace
od 1. 8. 2020
od 1. 9. 2020
Storno poplatky z celkové ceny objednaných služeb
50 %
100 %

UBYTOVÁNÍ

Parkhotel Plzeň – UBYTOVÁNÍ JE PLNĚ OBSAZENO
do 30. 6. 2020
do 15. 9. 2020

Objednání ubytování není v rámci registrace. Uvedená cena je za jednu noc. Kontakt na recepci hotelu je rezervace@parkhotel-czech.eu s heslem pro komunikaci "ČSPM2020".

Jednolůžkový - standardní
1 850 Kč
2 000 Kč
Dvoulůžkový - standardní
2 250 Kč
2 400 Kč
Jednolůžkový - superior
2 250 Kč
2 400 Kč
Dvoulůžkový - superior
2 750 Kč
2 900 Kč
Junior apartment jednolůžkový
2 390 Kč
2 540 Kč
Junior apartment dvoulůžkový
2 990 Kč
3 140 Kč
Business apartment jednolůžkový
3 390 Kč
3 540 Kč
Business apartment dvoulůžkový
4 190 Kč
4 340 Kč
Storno podmínky ubytování v Parkhotelu Plzeň

Pro storno kontaktujte recepci hotelu na rezervace@parkhotel-czech.eu.

80 a více dní před dnem příjezdu
79 - 61 dní před dnem příjezdu  
60 - 31 dní před dnem příjezdu  
30 - 15 dní před dnem příjezdu  
14 a méně dní před příjezdem  
 10%
25%
60%
90%
100%
Hotel ibis – Univerzitní 65, 301 00 Plzeň 3

Objednání ubytování není v rámci registrace. Uvedená cena je za jednu noc. Pro objednání kontaktujte recepci hotelu na H6734-RE@accor.com s heslem pro komunikaci "ČSPM2020".

jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
třílůžkový pokoj
1 550 Kč
1 780 Kč
2 130 Kč
Děkujeme všem za podporu konference.
— Generální partner
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Pořadatel
— Partner
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Pořadatel
— Pořadatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
Vystavovatel
— S podporou
— S podporou
— Akreditace
— Akreditace
— Generální partner
— Hlavní partner
— Hlavní partner
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
— Vystavovatel
Vystavovatel
— S podporou
— S podporou
— S podporou
— S podporou
— S podporou
— S podporou
— S podporou
— Akreditace
— Akreditace
— Organizátor