REGISTRACE

Obohacení praxe praktického lékaře – Homeopatie

V rámci webináře vám zkušená lektorka, MUDr. Ilona Ludvíková, představí jaké jsou možnosti homeopatie v každodenní praxi praktického lékaře. Online webinář navazuje navzdělávací program CEDH a HLA — Diplom Homeopatické Terapie DTH

Registrace zdarma

Proč zařadit homeopatii do praxe praktického lékaře?

Webinář bude praktickým návodem, jak začlenit doporučování homeopatických léků do každodenní lékařské praxe. Jedná se o ryze doplňkovou terapii, která má své přesně vymezené indikace a limity. Pacienta posune do mnohem aktivnější role v péči o své zdraví a nasměruje ho více k osobní zodpovědnosti. Pro praktického lékaře se tím otevře cesta k větší míře ochrany svého osobního zdraví (prevence Syndromu vyhoření) a možnost soustředit se na závažné a problematické situace. První klinická situace se bude věnovat myoskeletálním potížím, které tvoří plnou 1/3 problémů vašich pacientů. Naučíme vás bezpečně používat dva základní homeopatické léky, které vrátí pacienta zpátky do kondice, případně budou účinnou první pomocí v rámci diagnostického procesu.
Druhý případ se bude věnovat stresu, který se již začíná projevovat v konkrétních fyzických a mentálních symptomech… tedy první úroveň psychosomatických potíží. Nabídneme vám praktický guideline do každodenní praxe. Bez rizika alergické reakce a lékové interakce s nastavenou dlouhodobou léčbou. Na závěr si shrneme benefity homeopatické doplňkové léčby pro lékaře a pacienty. Získáte zajímavé odkazy na renomovaná pracoviště v Evropě.

... a možná se necháte zlákat nabídkou informací ohledně zajímavých klinických zkušeností s homeopaticky ředěnými neuromediátory (Serotoninem a Dopaminem), které připravujeme v blízké budoucnosti.

– MUDr. Ilona Ludvíková, předsedkyně Homeopatické Lékařské Asociace

Online / 11.6.2020 / 17:00 - 18:00 hodin

Lektorka:
MUDr. Ilona Ludvíková, předsedkyně Homeopatické Lékařské Asociace

Obsah webináře:
Homeopatie jako doplňková léčebná metoda do každodenní praxe

Benefity homeopatie pro pacienta - komplexní na míru upravená strategie léčby funkčních psychosomatických potíží (následky stresu, životního stylu)

Benefity homeopatie pro osobní potřeby lékaře - prevence Syndromu vyhoření, vybalancování predispozičních zdravotních rizik, eliminace následků stresu

Registrační poplatek

Pro lékaře a farmaceuty

Zdarma

Registrace zdarma
— Partner
— Odborný garant
— Pořadatel a organizátor
— Partner
— Partner
— Organizátor a pořadatel