Kongres pro ambulantní praxi

hledejme co nas spojuje

22. — 23. leden / od 17.00 / Praha - Top Hotel
Registrace ⟶

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na kongres Lékař 2021 s podtitulem "hledejme, co nás spojuje", který je pořádán pod odbornou garancí České lékařské akademie. Záštitu nad kongresem převzal prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., předseda Rady České lékařské akademie a prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., emeritní prezident Rady České lékařské akademie. Odborný program připravila MUDr. Hana Kurzová.

Kongres je určen lékařům, lékárníkům a zdravotním sestrám, kteří s problematikou mezioborové spolupráce přicházejí denně do styku. Věříme, že kongres přinese účastníkům větší přehled v mezioborové spolupráci a přispěje k dalšímu zkvalitnění Vaší činnosti.

Tematické zaměření kongresu Vás jistě zaujme a doufáme, že i Vy se přijedete podělit o své zkušenosti.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Mgr.
Lilly A. Král
Pořadatel kongresu

MUDr.
Hana Kurzová
Odborný garant kongresu

prof. MUDr.
Richard Rokyta, DrSc.
Záštita nad kongresem

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, ohodnocena kredity ČLnK a garantována ČAS.

Hybridní kongres, co očekávat?

Lékař 21 je lékařský kongres, jenž proběhne hybridní formou. To znamená že proběhne, jak v místě konání pro účastníky, kteří se již chtějí setkat se svými kolegy, tak online pro vzdálené sledování.

Na místě vás čeká konferenční sál a expo s vysokými hygienickými standardy. Hotel poskytuje prostor, kde bude možné vyhovět i dalším opatřením - dodržení 2 m odstupů, dezinfekce, catering v oddělených skupinách.

Bezpečná událost

Online váš čeká maraton skvělého odborného obsahu s přesahem do mnoha specializací. Po celý program se můžete účastnit online diskuzí.

Online alternativa
Pro vás, kteří se nemohou zúčastnit kongresu, připravíme online záznam programu bez možnosti diskuze. Webcast budete moci sledovat 25.9.2021.

Kde? Kam a jak?

Na místě

Místo konání – Top Hotel Praha, Blažimská 4, Praha
Metro – trasa C, stanice Chodov
Bus – č. 115 - zastávka Městský archiv
Parkování – 140 Kč/den

Online alternativa
Pro vás, kteří se nemohou zúčastnit kongresu, připravíme online záznam programu bez možnosti diskuze. Webcast budete moci sledovat 25.9.2021.

Online

Online vysílání je také akreditované. Na základě registrace získáte odkaz ke sledování předkongresového sympozia a kongresu Lékař 21. Kredity lze udělit pouze registrovaným účastníkům jenž se přihlásí do vysílání.

Program

Pátek / 10. září

10.00
Otevíráme festival
Předkongresové sympozium / 16.30 – 18.30
Bude upřesněno ...
Generální partner
Výraz tváře jako okno do duše
prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych.

Sobota / 11. září

I. blok / 8.30 – 9.40 / Antibiotika a jak dál?
Jak správně zacházet s antibiotiky?
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
Empirická ATB terapie a profylaxe
MUDr. Marek Štefan, MBA
Voda není jen H₂O
RNDr. Marek Liška, Ph.D.
+ 10 min. Diskuze
II. blok / 9.45 – 10.55 /  Co Vaše srdce vydrží?
Emoce z pohledu chiruga
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Mechanické srdeční podpory se zaměřením na ambulantní praxi
doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.
Jak se liší srdce muže a ženy
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
+ 10 min. Diskuze
III. blok / 11.00 – 12.10 / Jsme to co jíme?
Co vše můžeme pozitivně a negativně ovlivnit výživou
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Výživa, střevní mikrobiom a prevence diabetu, obezity a nádorů
MUDr. Jan Gojda, Ph.D.
Poruchy příjmu potravy
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
+ 10 min. Diskuze
blok České asociace sester / 12.30 – 13.30
Moderuje / Jindra Pavlicová a PhDr. Martina Šochmanová, MBA / Salonek 11
Zdravá duše, zdravé tělo
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Fenomén štěstí
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Funkční přístup v prevenci a léčbě bolesti pohybového aparátu
PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
+ 10 min. Diskuze
Workshopy / 12.15 – 13.40 / Rehabilitace
Salonek 12
12.15
Rehabilitace jako nejmladší medicínský obor ve zdravotním systému v návaznosti na ambulantní specialisty.
MUDr. Zoran Nerandžič
13.00
Rehabilitace jako nejmladší medicínský obor ve zdravotním systému v návaznosti na ambulantní specialisty.
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
IV. blok / 13.40 – 14.50 / Máme se čeho obávat?
Nově se objevující infekce na území ČR a faktory umožňující jejich potenciální šíření (a nebude to o Covidu-19)
MUDr. Zdenka Manďáková
Nemoci přenášené zvířaty a jak se jim bránit z pohledu veterináře
doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.
Infekční exantémové choroby včera dnes a zítra
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
+ 10 min. Diskuze
V. blok / 14.55 – 16.05 / Nemoc obraz duše?
Jak partnerské vztahy ovlivňují naše zdraví
PhDr. Petr Kačena
Jak sdělit pacientovi závažnou zprávu
MUDr. Irena Závadová
Zdraví je celek
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
+ 10 min. Diskuze
VI. blok / 16.10 – 17.20 / Přínos urgentní medicíny pro lékaře a jejich pacienty
Kazuistiky z urgentního příjmu
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM
Nová mobilní aplikace akutních a urgentních stavů
MUDr. Katarína Veselá
Letecká záchranná služba - jeden z pilířů urgentní péče v ČR
MUDr. Kristina Höschlová
+ 10 min. Diskuze
Lékař s přesahem je expozice zaměřena na work-life balanc vašich kolegů
MUDr. Iva Brandejsová
MUDr. Helena Hovorová
MUDr. Ludvika Záhořová
MUDr. Miroslav Vdoviak
MUDr. Michaela Wichová
a další ...

Ubytování

TOP HOTEL Praha****
Kontakty pro rezervace ubytování: revenue@tophotel.cz, tel. 267 284 260
Heslo pro komunikaci s hotelem: Lékař21

Jednolůžkový pokoj – 1 500 Kč
Dvoulůžkový pokoj – 1 900 Kč
Třílůžkový pokoj – 2 250 Kč
Early check-in / Late check-out – 500 Kč

V ceně je zahrnuta snídaně a poplatek z pobytu.
Check-in 14.00 hod. / Check-out 11.00 hod.

Pro rychlejší odbavení u recepce doporučujeme přinést si s sebou předvyplněnou ubytovací kartu. Ubytování není součástí registrace.
Storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb:
do 30 dnů před příjezdem je 25% z rezervace, od 29 dnů do 15 dnů před příjezdem je 50% z rezervace, od 14 dnů do dne příjezdu + no show je 100% z rezervace.

Chcete vědět více?

Nic nezmeškejte a získejte informace o Lékař 21 a dalších vzdělávacích projektech přímo do Vašeho emailu.
(pouze k věci, žádný spam)

Chci více informací

Registrace

Včasná registrace

Platba do 30.6.20

1500 Kč

Kategorie – Lékaři / Lékarníci / Zdravotní sestry

500 Kč

Kategorie – Studenti a rezidenti

Standardní registrace

Platba do 25.8.21

2000 Kč

Kategorie – Lékaři / Lékarníci / Zdravotní sestry

1000 Kč

Kategorie – Studenti a rezidenti

Registrace na místě

Platba  10.9.21

2500 Kč

Kategorie – Lékaři / Lékarníci / Zdravotní sestry

2500 Kč

Kategorie – Studenti a rezidenti

Registrace ⟶

V registračním poplatku je zahrnuto: vstup na odborný program, vstup na expo vystavovatelů, občerstvení v průběhu kongresu (coffee breaks, oběd). Storno poplatek z  celkové ceny objednaných služeb je 50% od 1.7.2020 a 100% od 1.8.2020. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Registrace

Živý kongres

Platba do 31. 8. 2021

1500 Kč
60 €

Lékaři
Lékarníci
Zdravotní sestry

500 Kč
20 €

Studenti
Rezidenti

Obsah

Odborný program

Živé diskuze

Expo

Workshopy

Networking s kolegy

Lékaři s přesahem

Občerstvení

Platba na místě

2000 Kč
80 €

Lékaři
Lékarníci
Zdravotní sestry
Studenti
Rezidenti

Online kongres

Registrace do 31. 8. 2021

200 Kč
8 €

Lékaři
Lékarníci
Zdravotní sestry
Studenti
Rezidenti

Obsah

Odborný program

Vzdálené diskuze

Expo

Workshopy

Networking s kolegy

Lékaři s přesahem

Občerstvení

Storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb:
do 30. 6. 2021: bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 1. 7. 2021: 50% registračního poplatku
od 1. 8. 2021: 100% registračního poplatku

Platba na místě:
na místě budou platby přijímány pouze platebními kartami

Registrace ⟶

Bezpečná událost

Jelikož bereme aktuální situaci vážně, máme připravenou sérii bezpečnostních opatření.

1. V souladu s nařízeními vlády / Obecná doporučení
Akce se orientuje dle aktuálních  nařízení Ministerstva zdravotnictví. Předpokládaný počet účastníků kongresu Lékař 21 je 500 osob. Aktuální epidemiologická nařízení zakazují pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích konaných ve vnitřních prostorech. Žádáme proto účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky. Doporučujeme omezit tělesný kontakt (podávání rukou). Dodržujte bezpečný odstup od ostatních účastníků i personálu, minimálně 2 m. Při vstupu do kongresového centra si vydezinfikujte ruce. Dbejte na zvýšenou osobní hygienu.

2. Online předregistrace / Registrace v místě konání
Žádáme všechny nové účastníky, aby využili on-line předregistraci na webových stránkách kongresu Lékař21. U registrace budou všichni účastníci vyzváni k přdložení negativního covid testu či certifikaci o ukončeném očkování. Pokud ještě nemáte zaplacený registrační poplatek, prosíme o jeho úhradu před kongresem. Na místě budou platby přijímány pouze platebními kartami. Personál na registraci i mimo ni bude používat ochranné pomůcky. Registrační pulty a další společné prostory budou pravidelně dezinfikovány. V místě konání kongresu budou umístěny stojany s dezinfekcí.

3. Žádný zbytečný papír
Potvrzení o účasti budou po skončení kongresu rozeslány elektronicky. Potvrzení může získat pouze ten kdo se zapsal na prezenční listinu v místě konání či se alespoň jednou přihlásil do online vysílání

4. Občerstvení na kongrese
Personál cateringu, stejně jako zbytek personálu, bude dodržovat striktní bezpečnostní pravidla a při obsluze účastníků bude vybaven ochrannými pomůckami. Občerstvení bude podáváno v souladu s hygienickými a bezpečnostními pravidly.