VYSTAVOVATELÉ

Inzerce
Paramentry inzerce pro abstrakta
210mm x 210mm, kompozitní soubor PDF, CMYK, 300 dpi. Se spadem min. 5 mm a ořezovými značkami
Termín dodání: do 31.1.2020 (pátek)

Parametry inzerce pro kongresové noviny
1/4 strany: 130 (šířka) x 178 (výška) mm + spad 3 mm na každou stranu
1/2 strany: 267 x 178 mm + spad 3 mm na každou stranu
1 strana: 297 x 420 mm + spad 3 mm na každou stranu (vzdálenost textu musí být minimálně 15 mm od okraje)
Termín dodání: 7.2.2020 (pátek)

Parametry spotu
Formát: Power Point slide nebo mp4., délka 20 sec.
Termín dodání: 7.2.2020 (pátek)

Distribuce POS materiálů
Vklady do kongresových tašek, 1500 ks
Termín dodání: do 21.2.2020 (pátek) do 12.00 hod.

Ceny do kongresové soutěže, 1500 ks
Termín dodání: do 21.2.2020 (pátek) do 12.00 hod.

Místo dodání:
TOP HOTEL Praha
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov
Provozní manager / 724 037 482
Všechny materiály musí být popsány názvem akce - Kongres primární péče 2020

Strava
V ceně je zahrnuto částečné stravování po oba dva dny konání kongresu.
PÁTEK
Coffee break 11.00–11.10, Oběd 11.45–14.00, Coffee break 15.30–15.40
SOBOTA
Coffee break 10.30–10.40, Oběd 11.30–14.00

Nabídka doplňkových zpoplatněných služeb
– elektrická přípojka
– květinová výzdoba
– občerstvení
– technika
– ubytování
– kulturní program
– hostesky

Registrace vystavovatelů
Každá vystavující firma má povinnost se zaregistrovat ve čtvrtek 27.2.2020, salónek č.1 od 9.00 do 14.00 hod. Při registraci společnosti obdržíte:
– kongresovou tašku, kde naleznete program, abstrakt, kongresové noviny a mapu kongresu
– propagační materiál TOP HOTELu Praha
– číselné razítko na kongresovou soutěž (připravte si prosím finanční zálohu ve výši 500 Kč, finální číslo bude přiděleno na základě umístěn stánku)
– označení umožňující vstup do kongresových prostor (označení slouží pro jednu osobu a vystavení duplikátu je zpoplatněno částkou 500 Kč)

Počet vstupů pro zástupce firmy je dán formou prezentace.
V případě navýšení počtu firemních zástupců je účtován poplatek 600 Kč bez DPH / den / os.

Všem doporučujeme se vybavit vlastním prodlužovacím kabelem (min. o délce 10m).
Prodlužovací kabely je možno si zapůjčit i na místě (v případě potřeby si prosím připravte finanční zálohu ve výši 500 Kč)

Montáž expozic
čtvrtek 27.2.2020, od 08.00 do 18.00 hod.

Demontáž expozic
sobota 29.2.2020, od 15.45 hod. do 18.00 hod.
(společnosti pouze s páteční účastí mohou deinstalovat své stánky v pátek od 17 hod. do 19.00 hod.)

Provozní doba kongresových prostor
pátek 28.2.2020, od 7.00 do 17.00 hod.
sobota 29.2.2020 od 7.30 do 16.00 hod.

Důležité upozornění
Vystavovatel je povinen požádat organizátora o předchozí souhlas k instalaci stánků a jiné umístění propagačních materiálů a předmětů. Za škodu vzniklou v souvislosti s instalací a za dodržení bezpečnostních předpisů při instalaci odpovídá vystavovatel.

Organizátor, pořadatel a hotel neodpovídají za věci vnesených do kongresových prostor.
Hotel odpovídá za cennosti pouze, pokud budou uloženy do hotelového sejfu za přítomnosti někoho z personálu hotelu.

Tipy pro společnosti

1 / Kdy probíhá montáž a demontáž výstavní plochy?
27.2.2020 (čtvrtek) od 08.00 do 18.00 hod. montáž
29.2.2020 (sobota) od 15.45 do 18.00 hod. demontáž

2 / Kdy lze zaregistrovat vystavující společnost?
27.2.2020 (čtvrtek) od 9.00 do 14.00 hod., salónek č.1. K registraci stačí pokud se dostaví jeden zástupce společnosti, který obdrží veškeré potřebné podklady. Doporučujeme zajistit výstavní plochu v pátek i v sobotu od 7.30 hod.

3 / Kolik lidí mohu mít na stánku?
V ceně jsou 2 - 4 osoby dle formy, pokud máte zájem o více osob na stánku je nezbytné toto přiobjednat
– 600 Kč bez DPH/ den / os.

4 / Kde mohu zaparkovat?
U hotelu je parkoviště s více jak 800 místy k parkování, nedoporučujeme parkovat mimo vyhrazená místa, jinak dojde k odtažení vašeho vozidla.

5 / Kde mohu vyložit materiály?
Vyložit a naložit materiály si můžete před hotelem. Doporučujeme použít vlastní vozíček, recepce má k dispozici omezený počet.

6 / Jak je to v průběhu kongresu se stravováním?
Zajištěny jsou 2x oběd a 3x coffee break po dva dny konání kongresu. Snídaně je pouze pro ubytované hosty. Zástupcům firem doporučujeme odstravovat se mimo hlavní pauzu na oběd, jelikož je v tento čas u stánků největší zájem ze strany lékařů a sester.

7 / Lze se připojit k internetu?
Všechny kongresové prostory jsou pokryty základní wifi zdarma.

8 / K čemu je číselné razítko a jak funguje soutěžní karta?
Účastník při registraci obdrží soutěžní kartu a obchází jednotlivé stánky, kde sbírají číselná razítka, na základě vyplněné karty obdrží v prostorách kongresové pokladny malý dárek.

9 / Mohu sledovat přednášky v sále?
Ano, volně přístupné programy jsou v hlavním a druhém sále.

10 / Kde si mohu uschovat zavazadla a další osobní věci?
První šatna je umístěna v prostorách registrace, druhou šatnu naleznete u hlavního sálu. Další možností je využití úschovny zavazadel u recepce.