AKTIVNÍ ÚČAST

Návrhy témat přednášek a jejich popis
termín dodání: do 31.8.2019

Název přednášky rozsah
do 120 znaků včetně mezer
termín dodání: do 31.8.2019

Fotografie
styl: profilová / pasová fotografie
formát: .jpg / .png
rozlišení: min. 600 x 600 px
minimální datová velikost: 600 kb
termín dodání: do 31.8.2019

Prezentace
formát: .pdf / .ppt / .pptx
termín dodání: do 21.2.2020 (při pozdějším dodání pořadatel neručí za kvalitní projekci)
Je třeba dodržet domluvený časový limit přednášky. Předsedající jednotlivých bloků si vyhrazují právo zkrátit / přerušit sdělení při překročení časového limitu. Pořadateli bude zajištěn dataprojektor s plátnem a ozvučením. Prezentace s připojením vlastního notebooku není možná. Kontrola přednášky probíhá hodinu před zahájením bloku ve VIP registraci.

Abstrakt
rozsah: do 4500 znaků včetně mezer náležitosti: autor, pracoviště, spoluautoři, samotný text
termín dodání: do 30.11.2019

Doporučené členění abstraktu:
- název přednášky
- tituly, jména a příjmení, poté pracoviště
- vlastní text abstraktu vědeckých přednášek čleňte na oddíly: cíl; materiál a metodika; výsledky; u závěru kazuistik použijte členění na oddíly: cíl; kazuistika;
- závěr

Příklad abstraktu:

Název přednášky:
Nové oko
Autor a pracoviště: MUDr. Pavla Novotná,Ph.D., FN Hradec Králové, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Autor a pracoviště: doc. MUDr. Luděk Novák, FN Hradec Králové, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Text přednášky: ...