MÉDIA

Akreditace novinářů

Všichni zástupci médií se musí na Kongres primární péče akreditovat nejpozději do 19.2.2019. Údaje pro akreditaci:
jméno a přijmení, informace o médiu, číslo novinářského průkazu nebo originální dopis šéfredaktora opravňující k podávání zpráv z Kongresu primární péče pošlete na email sabina@ahou.cz.

Vstupní karty budou připraveny k vyzvednutí na VIP registraci (zimní zahrada u lobby baru) v pátek 22.2.2019 od 7:30 do 16:30 a v sobotu 23.2.2019 od 7:30 do 14:30. Vstupní kartu musíte viditelně nosit během celé akce, je nepřenosná a v případě její ztráty je nutné se okamžitě nahlásit organizátorům. Každá vstupní karta platí po celou dobu konání Kongresu primární péče.