REGISTRACEGALERIE
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat vás k dalšímu ročníku Zdravotnického fóra - platformy, která dává prostor diskusi o závažných tématech dětské medicíny, která nemají dosud jasná systémová řešení a která si podle našeho názoru zasluhují zvýšenou pozornost.
Z toho důvodu zveme k diskusi nejen odborníky, kteří se danou problematikou zabývají, ale i zástupce ministerstev, která mají s touto problematikou co do činění.
V loňském roce jsme se věnovali novému odvětví dětské medicíny - paliativní péči. Letos se budeme zabývat tématem, které je velmi složité a závažné: syndromem týraného dítěte - CAN (child abuse and neglect). Myslím, že každý z nás se již s jevem, kdy nějakým způsobem trpí dítě, setkal. Mnozí jsme i poznali, na jak tenký led vstupujeme při podezření na něj a jak obtížně se mnohdy dokazuje. Je nutné naučit se odhalovat rizika, včas rozpoznat první příznaky a vědět, co musíme, smíme a můžeme, abychom se nemuseli dívat do vyplašených dětských očí... A je více než nutné, aby se rozvinula diskuse o systémovém řešení této problematiky.

Přijďte se tedy podělit o své zkušenosti, přijďte diskutovat.
Těším se na vás v sobotu 9. června od 9 hod. v Paspově sále na pražském Smíchově,

Odborný garant
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP
Datum
9.6.2018

Místo
Paspův sál

Adresa
Praha, Nádražní 43/84

Akreditace
ČLK, SPLDD ČR

Garance
ČAS

Ohodnocení
6 kreditů ČLK

Přednášející

PhDr. Ilona Preslová
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
npor. Ing. et Bc. Jaroslav Stehlík
MUDr. Dana Ondrová Ph.D., MBA.
MUDr. Daniela Pousková
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
npor. Ing. et Bc. Jaroslav Stehlík
Odborná záštita

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Záštita

Ministr zdravotnictví ČR
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
Akreditace

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
Akreditace

Vzdělávací akce je pořádána dle Vzdělávacího řádu SPLDD ČR

Program

Registrace / 8.00 - 9.00

Zahájení / 9.00 - 9.10

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, náměstkyně MZČR
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP


I.blok / 9.10 - 10.35
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
Multidisciplinární přístup k řešení problematiky CAN

npor. Ing. et Bc. Jaroslav Stehlík
Právní aspekty syndromu CAN

MUDr. Dana Ondrová Ph.D., MBA
Problematika zneužití, znásilnění

PhDr. Ilona Preslová
Týrání a zneužívání v životě uživatelů drog

Coffee break / 10.35 - 10.50
II.blok / 10.50 - 12.10
doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA / Mgr. Terezie Pemová
Pojem syndrom CAN jako kontroverze: výzvy pro praxi a možnosti řešení

MUDr. Daniela Pousková
Krizové centrum pro matku a dítě

MUDr. Ctirad Kozderka
Zkušenost PLDD se syndromem CAN

Oběd / 12.10 - 13.10

III.blok / 13.10 - 15.15
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Výživa a CAN

MUDr. Alena Šebková
Informovaný souhlas s očkováním v konfliktních situacích rodiny

Jan Kulhavý, účastníci, přednášející, zástupci - MZČR, MPSV, MŠMT
Panelová diskuze
*Změna programu vyhrazena
**Na závěr každěho bloku / Jan Kulhavý - souhrn, východiska

Přednášející

MUDr. Jelina Knochová
MUDr. Jelina Knochová
MUDr. Jelina Knochová
MUDr. Jelina Knochová

Registrační poplatek

Lékaři OSPDL, SPLDD

Online 500Kč

Na místě 800Kč

REGISTRACE

Ostatní lékaři

Online 700Kč

Na místě 1000Kč

REGISTRACE

Rezidenti

Online 0Kč

Na místě 300Kč

REGISTRACE

Zdravotní sestry

Online 300Kč

Na místě 600Kč

REGISTRACE
Rezidenti se musí prokázat potvrzením od školitele.
Po skončení odborného programu si můžete vyzvednout potvrzení o účasti.
Storno podmínky - 30 dnů před datem konání akce je účtován 100% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb.
REGISTRACE
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Záštita
Záštita
Záštita
Záštita nad odborným programem
Pořadatel a organizátor