PROGRAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas sollicitudin. Nunc tincidunt ante vitae massa. Etiam commodo dui eget wisi. sequi nesciunt.

Děkujeme!
Přihlásil/a jste se k jedinému mailingu, který za to stojí!
Oops! Něco je špatně!
REGISTRACE
MENU
Prevence rizikového chování dětí a mladistvých
— 23. 11. 2019 / Praha
VSTUPENKYPOZVÁNKA
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již tradičně se v rámci Zdravotnického fóra (ZF), které je primárně určeno pro praktické dětské lékaře, ale vzhledem k tématům určitě přínosné pro širokou odbornou veřejnost, budeme věnovat problematice, která má velmi široký kontext. Navíc problematice, která je v současné době stále více ve středu pozornosti a vzhledem ke svému charakteru by i být měla.

Hovořím o rizikovém chování dětí a mladistvých. Dávno pryč jsou ty doby, kdy mladí lidé experimentovali „pouze“ s alkoholem a cigaretami. Dnešní návykové látky jsou mnohem „sofistikovanější“ a bohužel se objevují i závislosti, o kterých se nám v našem mládí ani nezdálo – počítače, mobily, tablety... Závislosti jakéhokoli typu pak mají silně negativní vliv na zdraví a někdy i životy mladých lidí, ale i na jejich rodiny.

Jelikož tedy skutečně stojí za to snažit se o prevenci i v této oblasti, zvu vás k diskusi nad tímto tématem na ZF: Prevence rizikového chování dětí a mladistvých. Věřím, že tak jako na předchozích fórech nalezneme i tentokrát východiska pro další směrování nás i příslušné státní správy v této oblasti.

O důležitosti svědčí i to, že záštitu nad Zdravotnickým fórem převzal Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR.

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP a odborný garant
— Akreditace
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č.16 ČLK a je garantována ČAS. Akce je ohodnocena 6 kredity ČLK.

PROGRAM

08.00 08.45
Registrace
08.45 09.00
Zahájení
Alena Šebková a hosté
— I. Blok
09.00 09.20
Prevence rizikového chování z pohledu MZ v kontextu cílů WHO
Alena Šteflová
09.20 09.40
Možnosti úřadu národního protidrogového koordinátora v problematice závislostí
Jarmila Vedralová
09.40 10.00
Novinky z rozvoje dětske adiktologie a její perspektiva ve spolupráci s PLDD
Michal Miovský
10.00 10.20
Rizikové faktory vzniku závislosti u dětí a mladistvých - aneb co můžeme ovlivnit?
Sylva Racková
10.20 10.35
Očkování rizikových skupin
Alena Šebková
10.35 10.45
Shrnutí
Jan Kulhavý
— Přestávka
— II. Blok
11.00 11.20
Nové formy závislosti (mobily, tablety...)
Kateřina Halfarová
11.20 11.40
Trestné činy související s rizikovým chováním mladistvých
Jakub Frydrych
11.40 12.00
Dětská a dorostová adiktologie v praxi
Michaela Štáfková
12.00 12.20
Prevence a krátká intervence rizikového chování dětí a dorostu v ordinacích PLDD
Pavel Kabíček
12.20 12.30
Shrnutí
Jan Kulhavý
— Oběd
— III. Blok
13.30 14.45
Panelová diskuze a výstupy
Přednášející, zástupci MZ, MŠMT a MPSV - OSPOD
Jan Kulhavý
14.45 15.00
Zakončení
Alena Šebková
*Změna programu vyhrazena

PROGRAM

— Předsedající MUDr. Jméno a přijmení
— První blok
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Přestávka
— První blok
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Přestávka
— První blok
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Přestávka
— První blok
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Název přednášky
Jméno autora
00.00 — 00.00
Přestávka

MÍSTO

Nádražní 43/84 Praha 5, 150 54
Vchod Potrefená husa Na Verandách (Paspův sál 1.patro)
Kudy na Forum?
Doprava

Metro B Anděl (výstup Na Knížecí)
Tram Na Knížecí
Vlak Smíchovské nádražÍ
Bus Na Knížecí
Parking

OC Smíchov 5h zdarma / web
Na Knížecí 40Kč/h / web
VSTUPENKY
— Kategorie (nákup)
Online do 20.11
Na místě
Lékař
800 Kč
1 000 Kč
Lékař OSPDL ČLS JEP
600 Kč
1 000 Kč
Rezident * / Student
0 Kč
1 000 Kč
Lékárník
600 Kč
1 000 Kč
Zdravotní sestra
600 Kč
1 000 Kč
Prodej vstupenek se uzavírá dva dny před akcí, poté je možné se zakoupit vstupenku na místě. Vstupenka zahrnuje odborný program, vstup na výstavu firem, občerstvení a propagační materiály.

* Rezidenti se při vstupu musí prokázat platným potvrzením o rezidentůře.

PARTNEŘI

— Záštita nad programem
— Akreditace
— Akreditace
— Garance
— Mediální partner
— Pořadatel a organizátor
— Partner
— Partner
— Partner
— Vystavovatel
— Mediální partner
— Partner