REGISTRACE

Jste lékař?

Chcete rozšířit své terapeutické možnosti? Pojďte studovat homeopatii na mezinárodní úrovni!
Homeopatická lékařská asociace Vás zve na cyklus seminářů na téma: Dýchací potíže.

Absolvování tohoto vzdělávacího programu Vám umožní předepisovat homeopatické léky při léčbě patologii v oblasti ORL. Témata, která budou probírána v tomto vzdělávacím programu, řešíte ve vaší každodenní praxi.

V běžném čase návštěvy pacienta budete tedy schopni sestavit předpis obsahující homeopatické léky pro akutní i chronické stavy a případně jimi doplnit nebo nahradit Vaši současnou léčbu.

Podělíme se s Vámi o své klinické zkušenosti.

Struktura vzdělávacího programu

Podstata klinické homeopatie
Pediatrie
Dýchací potíže
Psychosomatika
Modul Dýchací potíže je navazujícím vzdělávacím programem, jenž se zabývá klíčovými jevy v rámci ambulatní pediatrické praxe. K tomu, abyste se mohli zúčastnit Modulu Dýchací potíže, musíte povinně absolvovat kurz Podstata klinické homeopatie.

K tomu, abyste se mohli zapsat do navazujcích modulů (Pediatrie, Dýchací potíže, Psychosomatika), musíte povinně absolvovat kurz Podstata klinické homeopatie. Pokud jste již absolvovali vzdělávání DTH (Diplom homeopatické terapie), není nutné absolvovat úvodní kurz Podstata klinické homeopatie.

Ročník 2020 / 2021

Online seminář / 16.10.2020 - 20.2.2021

— Zrušeno Podstata klinické homeopatie – Praha / 9. - 10. 10. 2020
— Podstata klinické homeopatie – Brno / 2. - 3. 10. 2020

— 1. a 2. den / 16. - 17. 10. 2020
— 3. a 4. den / 6. - 7. 11. 2020
— 5. a 6. den / 5. - 6. 2. 2021
— 7. a 8. den / 19. - 20. 2. 2021
— Ateliér online k modulu Dýchací potíže

Termín a místo

Podstata / Online / 1. termín 16. - 17. 09. 2022
od 17.00 do 20.00

Podstata / Online / 2. termín 20. - 21. 01. 2023
od 17.00 do 20.00

a

Dýchací potíže / Online / 1. víkend / 14. - 15. 10. 2022
od 17.00 do 10.00

Dýchací potíže / Online / 2. víkend / 9. - 10. 12. 2022
od 17.00 do 10.00

Dýchací potíže / Online / 3. víkend / 3. - 4. 2. 2023
od 17.00 do 10.00

Dýchací potíže / Online / 4. víkend / 24. - 25. 2. 2023
od 17.00 do 10.00

Ateliér Praktický workshop / Online / 10. 3. 2023
od 17.00 do 19.00

Program

První den / Pátek

Klinická homeopatie v kontextu dnešní medicíny
— Homeopatická léčebná metoda – definice
— princip podobnosti, individuální reakce pacienta,
homeopatický lék – definice, výroba, léková forma
— Využití homeopatie v klinické praxi (jedna z možných terapeutických metod)
— samostatně, kombinace terapeutických metod, doplněk jiné terapie

Vyšetření pacienta a preskripce
— Heringovo schéma – etiologie, vzhled, stádium, lokalizace,
pocity, modality, doprovodné příznaky
— pravidla akutní preskripce – výběr léku, ředění
a frekvence podávání, definice dávky, řešení klinických situací

Materia medica
— definice – tři informační zdroje – využití v praxi

Materia medica
— lék Apis mellifica (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, základní klinické indikace), řešení klinických situací
— lék Aconitum napellus (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, etiologické souvislosti, základní klinické — lék Belladonna (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, základní klinické indikace) řešení klinických situací

Druhý den / Sobota

Základní podmínky doporučení u chronických onemocnění
— Citlivý typ
— Chronické způsoby reakce

Léky chronického způsobu reakce
— Materia medica

Pojem konstituce
— Metodologie preskripce
— Možnosti a limity homeopatické léčby

Materia medica
— lék Rhus toxicodendron (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, etiologické souvislosti, základní klinické indikace), řešení klinických situací
— lék Natrum muriaticum (původ, obecné účinky, charakteristické znaky, etiologické souvislosti, způsoby reakce, citlivý typ, základní klinické indikace), řešení klinických situací

První den / Pátek

— Opakování základních pojmů používaných v homeopatii
— Specifický přístup v homeopatii
— Rýmy, angíny, klinické případy

Druhý den / Sobota

— Opakování základních pojmů používaných v homeopatii
— Specifický přístup v homeopatii
— Rýmy, angíny, klinické případy

Třetí den / Pátek

— Kašel
— Bronchitidy
— Chřipka, chřipkové stavy
— Otalgie
— Klinické případy

Čtvrtý den / Sobota

— Kašel
— Bronchitidy
— Chřipka, chřipkové stavy
— Otalgie
— Klinické případy

Pátý den / Pátek

— Opakované rýmy
— Alergické rýmy
— Sinusitidy, polypozynosu a vedlejších dutin
— Klinické případy

Šestý den / Sobota

— Opakované rýmy
— Alergické rýmy
— Sinusitidy, polypozynosu a vedlejších dutin
— Klinické případy

Sedmý den / Pátek

— Asthma bronchialle, stomatitidy
— Pomoc při odvykání kouření
— Podpůrná léčba v onkologii - karcinom plic
— Klinické případy

Osmý den / Sobota

— Asthma bronchialle, stomatitidy
— Pomoc při odvykání kouření
— Podpůrná léčba v onkologii - karcinom plic
— Klinické případy
Změna lektora vyhrazena.
V případě nenaplnění kurzu, máme právo kurz zrušit, či přesunout na jiné místo konání.
K tomu, abyste se mohli zapsat do navazujcích modulů (Pediatrie, Dýchací potíže, Psychosomatika), musíte povinně absolvovat kurz Podstata klinické homeopatie.
Pokud jste již absolvovali vzdělávání DTH (Diplom homeopatické terapie), není nutné absolvovat úvodní kurz Podstata klinické homeopatie.

Ceník

Celý cyklus pro lékaře

Podstata klinické homeopatie
Modul Dýchací potíže

3500 Kč

registrace

Samotná Podstata pro lékaře

Podstata klinické homeopatie

1500 Kč

registrace

Samotný Modul pro lékaře

Modul Dýchací potíže

3000 Kč

registrace

Celý cyklus pro studenty a rezidenty

Podstata klinické homeopatie
Modul Dýchací potíže

1750 Kč

registrace

Samotná Podstata pro studenty a rezidenty

Podstata klinické homeopatie

750 Kč

registrace

Samotný Modul pro studenty a rezidenty

Modul Dýchací potíže

1500 Kč

registrace
Po skončení celého odborného programu (poslední Ateliér) získáte certifikát o absolvování.
Storno podmínky - 30 dnů před datem konání akce je účtován 100% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb.

Partneři

Partner

Logo

Bc. Monika Šebestová / Project manager
V případě dotazů mě kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 na email monika@ahoupr.cz nebo telefonicky na +420 774 706 569 Chcete být pravidelně informováni o vzdělávacích programech? Odebírejte novinky přímo do emailu.