Ateliér — praktický workshop k modulu Pediatrie

Lektorky:
MUDr. Renáta Sikytová a MUDr. Martina Holá

Program:
Lektorky připravily seminář pro lékaře, kteří absolvovali vzdělávání CEDH - Pediatrické moduly.

Ateliér navazuje praktickými cvičeními na témata modulů - ORL problematika v pediatrické praxi a Časté případy v pediatrické praxi.
V rámci semináře máte možnost konzultace a předávání zkušeností, seznámíte se s odběrem homeopatické anamnézy a s vedením homeopatické terapie. Kazuistiky z praxe účastníků jsou vítány. Lektorky seminář obohatí o své praktické zkušenosti.
REGISTROVAT
Termín: 5. října 2018, od 15.00 do 19.00 hodin
Místo: Hotel ILF, Budějovická 15, 141 00 Praha 4
Účastnický poplatek: 300,- Kč
Odborný garant akce: Homeopatická lékařská asociace, z.s. - www.hla-homeopatie.cz

Těšíme se na Vaši aktivní účast.
— Partner
— Odborný garant
— Organizátor a pořadatel
— Partner
— Partner
— Organizátor a pořadatel