Oligosacharidy mateřského mléka (HMO) a možnost uplatnění v terapii ABKM
Akreditovaný webinář
Online ve čtvrtek 10.12.2020 / 17.30 - 19.00 hod.
REGISTRACE UKONČENA
POZVÁNKA
Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abych Vás pozval ke sledování webináře s tématem Oligosacharidy mateřského mléka (HMO) a možnosti uplatnění v terapii ABKM. Primárním podnětem pro jeho vznik byla skutečnost, že jsme na začátku nové éry kojenecké výživy, která začala díky technologickému pokroku a s ním související možnosti výroby oligosacharidů mateřského mléka (HMO).
Výroba HMO v širokém měřítku, která se do nedávné doby nepovažovala za reálnou, umožňuje nyní studovat účinky jednotlivých složek, které se primárně vyskytují pouze v mateřském mléce. Mateřské mléko je zlatým standardem výživy pro všechny kojence. Pokud není možné kojence s ABKM z jakéhokoliv důvodu kojit, jsou nutné speciální hypoalergenní formule. 
Speciální formule Althéra® HMO je jako první suplementována dvěma unikátními strukturami HMO, které tvoří 30 % všech oligosacharidů mateřského mléka. Je prokázáno, že je hypoalergenní a účinně ulevuje kojencům od příznaků ABKM.

MUDr. Jan Boženský, odborný garant webináře
Akreditace / Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., ohodnocení: 2 kredity.
Odborný garant / MUDr. Jan Boženský, primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě
Odborná záštita / Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Pořadatel / Nestlé Health Science
Organizátor / Ahou Public Relations, s.r.o.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Ondřej Havlín
Klinika dětské neurologie FN Brno a LF MUNI / Abstract
MUDr. Jana Haberlová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Mgr. Markéta Štěpančičová
MUDr. Marika Talábová
MUDr. Veronika Sýkorová
MUDr. Jana Adámková
Ing. René Břečťan
Monika Žídková
MUDr. Petra Fuchsová
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
Bc. Anna Arellanesová
MUDr. Marie Šedivá
Neuromuskulární centrum, Klinika dětské neurologie FN Motol / Abstract
MUDr. Jméno a přijmení
Název pracoviště / Autor knihy nebo výzkumu / Aktivní v jednotlivych

Co se dozvíte na webináři?


Těšíme se na setkání, MUDr. Alena Šebková a MUDr. Jan Boženský
— Předsedající MUDr. Jméno a přijmení

PROGRAM / 10.12.2020

17:30
MUDr. Alena Šebková, Plzeň
Kojení - zkušenosti z ordinace PLDD


MUDr. Alena Šebková vystudovala Fakultu dětského lékařství UK Praha. Po absolutoriu pracovala jako sekundární lékařka v Kojeneckém ústavu Plzeň. Od roku 1993 pracuje jako praktická lékařka pro děti a dorost, od roku 1995 ve své privátní ordinaci. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání mediků a mladých lékařů v přípravě na práci praktického dětského lékaře. Je editorem dvou knih kazuistik z primární péče, publikuje v odborných časopisech, přednáší na konferencích a seminářích v ČR. Od roku 2013 vykonává funkci předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.
18:00  
MUDr. Jan Boženský, Ostrava
Oligosacharidy mateřského mléka (HMO) a možnost uplatnění v terapii alergie na bílkovinu kravského mléka

MUDr. Jan Boženský je absolventem LF UK v Hradci Králové. Od roku 1994 pracuje v oboru dětského lékařství, v roce 1999 složil druhou atestaci v oboru pediatrie a od roku 2000 pracuje jako primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě. Je členem České pediatrické společnosti a České obezitologické společnosti ČLS JEP, od roku 2018 je předsedou výboru Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti JEP, je členem Společnosti pro výživu – SPV (SPV je zapojena do evropských a mezinárodních společenství pro výživu – FENS, IUNS) a od roku 2016 je členem její správní rady. Je členem Správní rady Nadační fondu 1000 DNÍ DO ŽIVOTA. Od roku 2002 vede dětskou obezitologickou ambulanci, klinicky se specializuje v oborech dětské obezitologie a výživy, dětské nefrologie, sonografie a intenzivní medicíny. Aktivně přednáší problematiku dětské výživy, publikuje a podílí se i ve spolupráci s LF v Ostravě na mnohých výzkumných projektech týkající se dětské výživy a obezity.
18:45 - 19:00
Panelová diskuze

V první části panelové diskuze bude MUDr. Alena Šebková pokládat dotazy MUDr. Janu Boženskému na základě své odborné praxe. Ve druhé části se budou oba dva lékaři věnovat dotazům posluchačů a diskutovat o nich.

HISTORIE

Pediatrické Akademie je velice úspěšná vzdělávací platforma, jejiž historie sahá do roku 2013.
3 227 absolventů
Pediatrickou Akademii absolvovalo celkem 3 227 lékařů.
48 sálů
Přednášky se uskutečnily ve 48 sálech po celé České republice.
166 hodin
Celkem lektoři odpřednášeli přes 166 hodin.
96% spokojenost
Akademie naplnila očekávání 96% absolventů.
62 přednášejících
V programech bylo zahrnuto 62 lektorů z různých oborů a specializací.
9681 kreditů
Odborná společnost udělila absolventům 9681 kreditů za jejich účast.
163 přednášek
Přednášky pokaždé přinesly nové podněty pro odbornou diskuzi.
77% absolventů se vrací
Program je každý rok jiný a absolventi se na akademii rádi vrací.
— Pořadatel
— Organizátor
— Odborná záštita
— Akreditace
— Akreditace
— Generální partner
— Hlavní partner
— Partner
— Partner
— Partner
— Partner
— Generální partner
— Partner
— Partner
— Partner
— Partner
— Partner
— Partner
— Partner
— Partner
— Vystavovatel
— Mediální partner
— Partner