"Školitelé 2018" - registrace účastníka

  • 1 Údaje o účastníkovi
  • 2 Ubytování
  • 3 Fakturační údaje
  • 4 Rekapitulace a cena

Údaje o účastníkovi

Načíst informace z profilu

1. účastník

„V rámci svého profilu se můžete jednoduše hlásit na námi pořádané akce jedním kliknutím a budete mít všechny daňové doklady a certifikáty na jednom místě“

Ubytování

1. účastník

vygenerovat číslo pokoje „V případě, že budete sdílet pokoj s jiným účastníkem kongresu, vygenerujte si kód pokoje a předejte ho svému spolubydlícímu.“

Strava

Fakturační údaje

Rekapitulace a cena

Údaje o účastníkovi

1. účastník

Kulturní program

1.účastník

Ubytování

1.účastník

Fakturační údaje

Vaše položky

Položka jednotková cena DPH ks CELKEM

Rozpis DPH

Základ Výše DPH CELKEM

Konečná cena

Celkem k úhradě:

„Zpracování osobních údajů v registru slouží výhradně pro potřeby uvedené vzdělávací akce, přičemž nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.“
Typ ubytování do 27.01.2018
Single 1600Kč / 0€
1/2 Double 900Kč / 0€
Double 1800Kč / 0€