RESPIRAČNÍ AKADEMIE

2016/2017

Zveme lékaře a zdravotní sestry na cyklus seminářů na téma:
„Recidivující infekce dýchacích cest“

Odborný garant:
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Organizátor a pořadatel:
Ahou Public Relations, s.r.o.

Vzdělávací akce je pořádána dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR a ČAS.

REGISTROVAT