Zveme Vás na cyklus seminářů
na téma: "Výživa dětí s nízkou porodní hmotností"

Odborný garant:
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Záštita:
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Vzdělávací akce je pořádána dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR.

REGISTROVAT