SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PŘEDKONGRESOVÉ SYMPOSIUM

MANAGEMENT V ORDINACÍCH PRIMÁRNÍ PÉČE

AKCE SE KONÁ V RÁMCI 7. KONGRESU PRIMÁRNÍ PÉČE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE


Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR si Vás dovoluje pozvat k účasti na komplexním vzdělávacím programu. Cílem vzdělávacího programu je prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí praktických lékařů pro děti a dorost se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání. Semináře jsou zapsány do registru akcí celoživotního vzdělávání PLDD dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR.


Pořadatel: SPLDD ČR
Odborný garant: MUDr. Pavel Neugebauer, Předseda SPLDD ČR

Akce je zapsána do registru akcí celoživotního vzdělání
praktických lékařů, Ohodnocena 3 kredity.

Ahou Public Relations, s.r.o.,
U Hranic 16, 100 00 Praha 10
Email: petra@ahou.cz
Web: www.ahou.cz
Web: www.detskylekar.cz

 


Copyright © Ahou Public Relation s.r.o., Hand crafted with love by The Fake True 2012.