Dovolujeme si Vás pozvat na celorepublikový cyklus vzdělávacích konferencí pro praktické lékaře pro děti a dorost, pro rok 2016, na téma:
Management lékařské praxe PLDD. Cyklus vzdělávacích programů vznikl za laskavé podpory společnosti Pfizer spol. s r.o.

Cílem vzdělávacího programu je prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností
a kompetencí praktických lékařů pro děti a dorost se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání
a vzdělávání v manažerských dovednostech. Konference jsou zapsány do registru akcí celoživotního
vzdělání PLDD dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR.

Odborný garant: MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně SPLDD ČR

Ahou Public Relations, s.r.o.
U Hranic 16, 100 00 Praha 10
tel: 737 449 393
e-mail: kristyna@ahou.cz
V případě dotazů nás kontaktujte
v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin

Registrovat

ODBORNÝ PROGRAM

08.30 - 09.00 Registrace a coffee break
09.00 - 09.15

Sociálně – právní problematika v ordinaci PLDD
MUDr. Ilona Hülleová
09.15 - 10.15

Náhradní rodinná péče, přechodná pěstounská péče
Alžběta Hlásková
10.15 - 10.30
Coffee break
10.30 - 11.15

Raná péče u dětí se zdravotním rizikem,
základy krizové intervence v rámci rané péči
Mgr. Andrea Nondková, Lenka Bártová
11.15 - 12.00
Spolupráce s OSPOD
Mgr. Adam Křístek
12.00 - 13.00
Oběd
13.00 - 13.30
Téma přednášky: Očkování rizikových dětí
MUDr. Veronika Horáková
MUDr. Zlata Jirsenská
13.30 - 14.15
Právní problematika zastoupení nezletilých v praxi PLDD
Mgr. Jakub Uher, JUDr. Adam Doležal, LL.M., doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
14.15 - 15.15
Závěrečná diskuse


TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ

09. 01. 2016
Praha, FLORET vzdělávací a informační centrum
Květnové náměstí 391, Průhonice
23. 01. 2016
Hradec Králové, EA Hotel Tereziánský dvůr
Jana Koziny 336/4
30. 01. 2016
Brno, Holiday Inn Brno
Křížkovského 20
06. 02. 2016
Ostrava, Park Inn by Radisson Hotel Ostrava
Hornopolní 42

30 minut před zahájením odborného programu probíhá registrace účasníků.
Po jeho ukončení si můžete vyzvednout potvrzení o účasti.

REGISTRACE

TITUL:
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
ČLEN:
ČLEN. ČÍSLO:
ULICE:
MĚSTO:
PSČ:
TELEFON:
EMAIL:
09. 01. 2016Praha, Průhonice
23. 01. 2016Hradec Králové
30. 01. 2016Brno
06. 02. 2016Ostrava

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely registrace
Souhlasím s oslovením na další vzdělávací akce

Pro členy SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP je účast ve výši 500 Kč.
Rezident PLDD, který se prokáže potvrzením školitele má vstup zdarma.
Ostatní hradí registrační poplatek ve výši 1000 Kč.

Zpracováváním osobních údajů v registru slouží výhradně pro
potřebu uvedené vzdělávací akce, přičemž nesmí být dotčena
ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Sdílet