SPLDD ČR si Vás tímto dovoluje pozvat na celorepublikový cyklus vzdělávacích konferencí pro praktické lékaře pro děti a dorost, pro rok 2015, na téma:
Management lékařské praxe - posudková činnost. Cyklus vzdělávacích programů vznikl za laskavé podpory společnosti Pfizer spol. s r.o.

Cílem vzdělávacího programu je prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností
a kompetencí praktických lékařů pro děti a dorost se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání
a vzdělávání v manažerských dovednostech. Konference jsou zapsány do registru akcí celoživotního
vzdělání PLDD dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR.

Odborný garant: MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně SPLDD ČR

Ahou Public Relations, s.r.o.
U Hranic 16, 100 00 Praha 10
tel: 603 705 911 fax: 267 184 048
e-mail: petra@ahou.cz
V případě dotazů nás kontaktujte
v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin

Registrovat

ODBORNÝ PROGRAM

08.30 - 09.00 Registrace a coffee break
09.00 - 09.30

Úvod k problematice posudků
Generační výměna PLDD
MUDr. Ilona Hülleová, MUDr. Ctirad Kozderka, MUDr. Alena Kyjonková
09.30 - 10.30

1/2 Pracovní lékařství
prim. MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D., MUDr. Dana Kuklová,
Csc., MUDr. Anežka Sixtová
10.30 - 10.45 Coffee break
10.45 - 11.45

2/2 Pracovní lékařství
prim. MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D., MUDr. Dana Kuklová, Csc.,
MUDr. Anežka Sixtová
11.45 - 12.15
Kazuistiky jak je neznáte
MUDr. Kateřina Fabichová
12.15 - 13.15 Oběd
13.15 - 14.00
Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu
MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
14.00 - 14.30
Lékařská praxe a právní předpisy
Mgr. Jakub Uher, JUDr. Adam Doležal, LL.M.
14.30 - 15.00

Kontrola zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízení
RNDr. Věra Myslivcová, Mgr. Jaroslava Prošková,
Mgr. Tomáš Kocábek, PharmDr. Ivan Buzek
15.00 a více Závěrečná diskuse

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ

22. 11. 2014
Ostrava, Park Inn Hotel Ostrava
Hornopolní 3313/42
10. 01. 2015
Praha, Průhonice, Vzdělávací a informační centrum Floret
Květnové náměstí 391
24. 01. 2015
Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr
Jana Koziny 336
31. 01. 2015
Brno, Holiday Inn Brno
Križkovského 20

REGISTRACE

TITUL:
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
ČLEN:
ČLEN. ČÍSLO:
ULICE:
MĚSTO:
PSČ:
TELEFON:
EMAIL:
22. 11. 2014Ostrava
10. 01. 2015Praha, Průhonice
24. 01. 2015Hradec Králové
31. 01. 2015Brno

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely registrace
Souhlasím s oslovením na další vzdělávací akce

Pro členy SPLDD ČR, OSPDL ČLS JEP a jejich rezidenty je účast
ve výši 500 Kč. Rezident se musí prokázat potvrzením školitele.
Ostatní hradí registrační poplatek ve výši 1000 Kč.

Zpracováváním osobních údajů v registru slouží výhradně pro
potřebu uvedené vzdělávací akce, přičemž nesmí být dotčena
ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Sdílet