Vážené kolegyně, vážení kolegové,

cyklus seminářů ,,Kostka života”, který odborně zajišťuje OSPDL ČLS JEP, by měl odpovědět na nejčastější a nejvíce skloňované otázky v oblasti očkovaní. Jeho obsah je tedy zaměřen na praktické údaje o výskytu preventabilních onemocnění, o nejčastějších problémech, se kterými se potýkáme, včetně kontraidikací, které někdy, bohužel, vydávají někteří specialisté, aniž by k tomu bylo odborné zdůvodnění.

Cyklus seminářů je určen nejen Vám, ale i sestřičkám z našich ordinací, protože vzdělaná sestra je našim velkým pomocníkem a z velké části se může podílet na edukaci rodičů. Věřím, že semináře najdou své posluchače, a srdečně Vás i sestřičky zvu k účasti.

Odborný garant:
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Odborná záštita:
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Organizátor a pořadatel:
Ahou Public Relations, s.r.o.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a je akreditována ČAS.
Ohodnocení: 3 kredity ČLK

REGISTRACEJednoduché hlášení jedním kliknutím na námi pořádané akce. V profilu
naleznete přehled absolvovaných i nových akcí, daňové doklady a certifikáty.Pro lékaře je stanoven registrační poplatek ve výši 300 Kč, na místě 500 Kč, pro zdravotní sestry ve výši 150 Kč, na místě 300 Kč. Rezidenti mají účast zdarma. Po skončení odborného programu si můžete vyzvednout potvrzení o účasti. Zpracování osobních údajů v registru slouží výhradně pro potřeby uvedené vzdělávací akce, přičemž nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Storno podmínky - 30 dnů před datem konání akce je účtován 100% storno poplatek z celkové ceny objednaných služeb. Změna programu vyhrazena. V případě dotazů nás kontaktujte v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 Ahou Public Relations, s.r.o. / Mgr. Petra Keřková, petra@ahou.cz, +420 603 705 911..