8. Kongres primární péče

Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá 8. Kongres primární péče ve dnech
28. 2 – 1. 3. 2014

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, kolegyně, kolegové,

jménem Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás vítáme již na 8. Kongresu primární péče v TOP HOTELU Praha, jehož ústředním mottem zůstává „lékař první volby“.

Na setkání s Vámi se těší

MUDr. Václav Šmatlák
Předseda SPL ČR
MUDr. Ilona Hülleová
Předsedkyně SPLDD ČR
MUDr.  Alena  Šebková
Předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Pozvánka 8. kongres ke stažení