KOMUNIKACE

V ORDINACI

Zveme Vás na cyklus seminářů na téma:
„Jak zlepšit vzájemnou komunikaci mezi PLDD a DL“

Odborný garant:
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně SPLDD ČR

Vzdělávací akce je pořádána dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR.

Pořadatel a organizátor: Ahou Public Relations, s.r.o.

REGISTROVAT